Mest als grondstof

We hebben gelukkig nog veel boerenbedrijven in de gemeente - dat zorgt niet alleen voor mooi landschap, maar ook voor een hoop mest. Ook van die mest kan stroom gemaakt worden...

 

Van groenafval wordt al stroom gemaakt!

In Brummen wordt heel goed gebruik gemaakt van de groene kliko's, en dat levert stroom op! Bij de VAR in Wilp vergisten ze al het groen afval uit Brummen zetten dit om in groene stroom.

 

Groene- of duurzame energie wil zeggen: energie die uit duurzame energiebronnen wordt opgewekt. Voor niets gaat de zon op, en het waait in Nederland vaak en veel, dus in ons land zijn zon en wind de meest voor de hand liggende bronnen van duurzame energie.

Naast zon en wind zijn ook waterkracht en biovergisting duurzame bronnen van energie. De Leuvenheimse Beek stroomt niet hard genoeg om veel energie op te wekken, maar in een groene, agrarische gemeente als de onze biedt microvergisting wel kansen.

De produktie van duurzame energie drukt in vergelijking met de conventionele bronnen van energie (zoals kolencentrales) veel minder zwaar op het milieu. Dat komt onder andere omdat er veel minder broeikasgas bij de produktie vrijkomt. En duurzame energie kan niet opraken!

Er zijn allerlei manieren om samen met BrummenEnergie over te stappen op het gebruik van duurzame energie.
Op deze pagina komen ze aan bod.

Groene energie afnemen

De snelste en makkelijkste manier om meteen duurzame energie te gebruiken, is energie af te nemen via BrummenEnergie. BrummenEnergie werkt hiervoor samen met Eneco, een energieleverancier die volgens de Consumentenbond in de Top 5 van echt groene leveranciers staat. Lees verder: Groene Energie.

 

Eigen zonnepanelen

Als je dak geschikt is en je hebt het geld ervoor beschikbaar, dan is investeren in eigen zonnepanelen zeer aan te bevelen. Mensen die al panelen hebben, noemen het de beste investering die ze ooit gedaan hebben. Bij een aantal geselecteerde lokale installateurs geldt een korting voor leden van BrummenEnergie. Lees verder: Eigen panelen.

 

Gezamenlijke zonnepanelen

Een andere mogelijkheid is om, in samenwerking met anderen, panelen te plaatsen op een groot dak of een geschikt terrein in de buurt. BrummenEnergie kan daarbij helpen! Lees verder: Gezamenlijke panelen.

 

Solarparken

Daar waar veel ruimte beschikbaar is, is de aanleg van een Solar Park een mogelijkheid. In onze gemeente is de voormalige stort aan de Doonweg in Eerbeek een terrein dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen.
BrummenEnergie is hier nauw bij betrokken. Lees verder: Solarparken.

 

Windmolens

Wind levert prachtige schone energie op, maar een windturbine is een groot, duur apparaat en lang niet iedereen wil er eentje "in z'n achtertuin" hebben...
De Provincie Gelderland wil graag dat er in onze provincie meer molens komen. Lees verder: IJsselwind.

 

Biovergisting

Ook met gebruik van mest en groenafval kan electriciteit opgewekt worden. Het Brummense groenafval (ook uit jouw groene kliko!) wordt door de VAR in Wilp al omgezet in electriciteit, maar ook de mest van de vele koeien in onze gemeente biedt mogelijkheden. Lees verder: Biomassa: stroom uit je kliko of Biomassa: vergisting van mest.