Help mee om Brummen duurzamer te maken!
Bekijk onze actuele vrijwilligersvacatures.

 

Events

BrummenEnergie organiseert van tijd tot tijd "events": lezingen, bijeenkomsten, etc. Bekijk op de Events pagina wat er op het ogenblik gepland staat.

Communicatie & Werving

Hoe meer body de coöperatie heeft, hoe beter we kunnen bijdragen aan onze doelstelling: een duurzame gemeente! Ledenwerving heeft dan ook hoge prioriteit.

Groene stroom via BrummenEnergie

Voor de levering van groene stroom en groen gas werkt BrummenEnergie samen met om (voorheen Duurzame Energie Unie). Ook voor BrummenEnergie zelf levert dit een kleine financiële vergoeding op. Lees er hier alles over: Energie afnemen.

Zonnepanelen op particuliere daken

De Werkgroep Zonnepanelen is bezig met het ontwikkelen van een goed aanbod voor zonnepanelen op particuliere daken.

Zonnepanelen op collectieve daken

Mensen die zelf geen geschikt dak hebben, kunnen gezamenlijk streven naar plaatsing van panelen op een lokatie in hun buurt - bijvoorbeeld op het dak van een openbaar gebouw. BrummenEnergie kan dit begeleiden en faciliteren en werkt daarbij nauw samen met Wijkenergie Coöperatie.

Zonnecentrales

Op sommige plaatsen in de gemeente zou ontwikkeling van een Solar Park misschien mogelijk zijn. Een voorbeeld is de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek, waar in samenwerking met onder andere Industriewater Eerbeek en de gemeente een proef is gestart.
Dergelijke projecten zijn buitengewoon complex en vragen veel deskundigheid.

Verkenning Biogas/Microvergisting

Dit is een activiteit die door een gebrek aan menskracht nog niet is opgestart.

Energiebesparing

Naast inzet van meer duurzame energiebronnen, vormt het bewust omgaan met energie en waar mogelijk het nemen energiebesparende maatregelen een belangrijke aanpak om te komen tot Brummen duurzaam in 2030.
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om dit op te pakken.

Juridische zaken

Binnen het werkterrein van Brummen Energie is er met regelmaat sprake van formele stukken met een juridisch karakter, bijv. kontrakten, statuten, deelnameovereenkomsten etc. Er is specifieke deskundigheid nodig om dergelijke stukken op te stellen en/of te doorgronden.