res logoDe acht gemeenten in de Cleantech RES-regio ontwikkelen samen met de provincie Gelderland, waterschap Vallei & Veluwe, waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio een regionale energiestrategie (RES). 

In die regionale energiestrategie wordt o.a. vastgelegd waar en hoeveel zonne- en windenergie er tot 2030 wordt opgewekt in de Cleantech RES-regio.

Ontwerp-RES 1.0

In april 2021 heeft de Cleantech RES-regio de ontwerp-RES 1.0 gepresenteerd.

In deze ontwerp-RES 1.0 wordt fors ingezet op zon-op-dak en veel minder op wind. Er is veel aandacht voor lokaal eigendom en de rol van de energiecoöperaties.

Gezamenlijke reactie energiecooperaties Cleantech RES-regio op de ontwerp-RES 1.0

Net als bij de concept-RES hebben de energiecoöperaties in de Cleantech RES-regio ook nu weer een gezamenlijke reactie ingediend. In die reactie spreken we onze waardering uit voor de plek die de energiecoöperaties en lokaal eigendom hebben gekregen in deze ontwerp-RES. Tegelijkertijd maken we een aantal zorgen kenbaar over en bezwaren tegen het bod zoals dat er nu ligt, met name op het vlak van de technische haalbaarheid van dat bod. Wij achten het huidige bod niet realistisch. We geven aan dat we graag onze verantwoordelijkheid nemen en meedenken hoe dat bod realistischer kan worden en dat we daar, in gezamenlijkheid met gemeenten en provincie, graag aan bijdragen.

De gezamenlijke reactie op de ontwerp-RES 1.0 vind je hier:

Gezamenlijke reactie op ontwerp-RES 1.0

Concept RES

In maart 2020 heeft de Cleantech RES-regio een eerste concept van de regionale energiestrategie gepresenteerd.

Lees hier meer over de RES van de Cleantech RES-regio.

Gezamenlijke reactie energiecoöperaties Cleantech RES-regio op de concept-RES

De gezamenlijke energiecoöperaties in de Cleantech RES-regio (BrummenEnergie, deA, Energiecoöperatie Epe, EnergieRijk Voorst, Heerde Energiek, LochemEnergie, ZutphenEnergie) hebben gezamenlijk een reactie geschreven op de concept-RES van de Cleantech RES-regio. In die reactie roepen we de RES-organisatie op om ons als cooperatie een volwaardige plek in de RES-organisatie te geven, 50% lokaal eigendom stevig te verankeren in de regionale energiestrategie en in het beleid van de 8 gemeenten, het totaalplaatje van de energiestrategie te schetsen (inclusief energiebesparing en het slim koppelen van vraag en aanbod en opslag van energie), een goede verdeling in de mix tussen wind en zon te maken en een aantal adviezen over zon op dak over te nemen.

De gezamenlijke reactie vind je hier: 

Gezamenlijke reactie op concept-RES

Inspraaknota BrummenEnergie Brummense raad 

Op 3 september 2020 hebben we ingesproken tijdens de forumvergadering over de concept-RES van de gemeenteraad Brummen. We hebben de raad laten weten dat we volledig de gezamenlijke reactie volmondig onderschrijven en heb de raad opgeroepen een motie in te dienen om het uitgangspunt van minimaal 50% lokaal eigendom op te nemen in de energiestrategie van de Cleantech RES-regio. Ook hebben we laten weten dat wij, samen met onze buurtcoöperaties, onze verantwoordelijkheid in de uitvoering van de RES willen oppakken. Daarbij hebben we de oproep gedaan om ons als gezamenlijke energiecoöperaties een formele plek in de RES-organisatie te geven en ons bij te laten dragen in de verdere ontwikkeling van de regionale energiestrategie. 

De volledige inspraaknota vind je hier

Inspraaknota

Het vervolg

De ontwerp-RES 1.0 wordt in september besproken in de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Alle reacties op die ontwerp-RES worden daarbij meegenomen. De volksvertegenwoordigers kunnen dan via moties en amendementen verzoeken om de ontwerp-RES 1.0 aan te passen. In november komt de aangepaste RES 1.0 dan opnieuw in de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen, waarna zij definitief een besluit nemen. De RES 1.0 van de Cleantech Regio wordt dan in december ingediend bij het Nationaal Programma RES (1 juli 2021 was de deadline, de Cleantech Regio heeft uitstel aangevraagd).

Meer informatie

Wil je meer weten over de RES in het algemeen? Kijk dan op de site van het Nationaal Programma RES. Op deze site wordt de RES helder uitgelegd en vind je ook meer informatie over de thema’s die een belangrijke rol spelen bij de RES.

Meer informatie over de RES Cleantech Regio vind je op de site van Cleantech Regio.