Windmolens...

BrummenEnergie wil bijdragen aan een energieneutrale samenleving. Door energiebesparing en door de lokale opwek van duurzame energie te realiseren met, door en voor onze inwoners. Maar wat zijn de mogelijkheden van lokale opwek en waar kan dat het beste? Over zonnestroom en waterkracht is over het algemeen niet veel discussie, over windenergie wel degelijk. Met alleen zonnestroom is onze doelstelling - Brummen energieneutraal in 2030 - nog niet haalbaar. Daarom wordt gewerkt aan het project IJsselwind, een onderzoek naar burgerwindmolens in onze regio.

Eind 2014 heeft de werkgroep Frisse Wind hierover een rapport uitgebracht en in het najaar van 2015 is een nieuwe fase ingetreden. BrummenEnergie heeft met een aantal energiecoöperaties uit omliggende gemeenten (ZET in Zutphen, Lochem Energie en Energierijk Voorst) hierover gesprekken gevoerd.

Dit heeft ertoe geleid dat zij het initiatief hebben genomen om een plan te ontwikkelen voor de ontwikkeling van een gezamenlijke windlocatie nabij de Mars – Twentekanaal (ca. 4 molens) met een gezamenlijke projectorganisatie, IJsselwind.

Leden van BrummenEnergie waaien niet met alle winden mee

Eind oktober 2015 hebben de leden van BrummenEnergie een volgende belangrijke stap gezet. Zij hebben in grote meerderheid gekozen voor het beschikbaar stellen van € 5000 uit de middelen van onze coöperatie om binnen enkele weken, samen met drie buurcoöperaties tot de oprichting van een ontwikkelentiteit IJsselwind BV te komen. Deze vennootschap wordt het "samenwerkingsvehikel" van de vier coöperaties.

Verdere uitwerking

Inmiddels - januari 2016 - begint de uitwerking van het IJsselwind project vorm te krijgen. Er worden, door alle vier de coöperaties, informatie-avonden georganiseerd voor bewoners en de mogelijkheid om in het project te participeren door middel van een lening is geopend. Bij de documenten hieronder vindt u dan ook een leningsformulier en de toelichting daarop. Lees hier meer over de informatie-avond die BrummenEnergie op 10 februari organiseert in Brummen.

De totale kosten van vier windmolens bedragen ongeveer 16 miljoen euro. De ontwikkelkosten bedragen 700.000 euro. Die ontwikkelkosten worden in cofinanciering betaald door diverse overheidsfondsen en de vier energiecoöperaties. Elke coöperatie draagt 25.000 euro bij. Het geld dat u BrummenEnergie leent wordt dus gebruikt om de burgerwindmolens te kunnen realiseren en te kunnen exploiteren. Als de windmolens gebouwd worden kunt u uw lening zoals gezegd laten omzetten in een windaandeel, waarmee u eigenaar wordt van een deel van een windmolen. Daarmee wekt uw eigen molen uw eigen stroom op. Uw eigen energie dichtbij huis dus!

Informatieavond

Op 10 februari vond in Brummen een eerste informatie-avond plaats. Lees hier een verslag van de avond: Levendige Informatieavond over IJsselwind. Bij de documenten hieronder een overzicht van de vragen en antwoorden die aan de orde kwamen (FAQ Informatieavond 10 februari), en de presentatie die gegeven werd door Paul de Bree van IJsselwind.

Documenten

Hieronder links naar de relevante documenten, waaronder de pdf van de presentatie die eind oktober 2015 werd gebruikt, de concept statuten voor de op te richten vennootschap IJsselwind BV io en verder uitgewerkte achtergrondinformatie.

FAQ Informatieavond 10 februari 2016

Presentatie IJsselwind 10 februari 2016

Toelichting Lening januari 2016

Intekenformulier lening

Brief over Informatie-avond aan inwoners Empe e.o.

Het rapport Frisse Wind, uitgebracht eind 2014

IJsselwind presentatie uit Ledenbijeenkomst 29 oktober 2015

Uitwerking informatie project IJsselwind

Concept statuten op te richten IJsselwind vennootschap (aangepast)

Voorstel tot deelname aan het project IJsselwind

Dialoogteam Brummen, oproep tot deelname aan het gesprek over burgerwindmolens

Advertentie projectmanager ontwikkeling windpark