Energietafel

energietafel logo

Wat is een Energietafel?

De Energietafel Brummen is een gesprekstafel die mensen rondom een bepaald thema van de energietransitie bij elkaar brengt. Doel is kennisdeling, initiatieven verbinden en versterken en het aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie binnen de gemeente Brummen.

De Energietafel Brummen is een gezamenlijk project van de gemeente Brummen en BrummenEnergie. BrummenEnergie voert de regie op de energietafels, voert ze uit en leidt de tafels ook, uiteraard in nauwe samenspraak met de gemeente Brummen.

Thema’s

Elke energietafel krijgt een thema binnen één van de hoofdthema’s. Dit zijn:

  • wonen,
  • openbare gebouwen en openbare ruimte,
  • buitengebied / natuur / landbouw,
  • MKB / bedrijven,
  • mobiliteit.

Voor wie

Iedereen die geïnteresseerd is in het thema energieneutraal wonen en/of actief is op dat terrein is van harte welkom om deel te nemen aan de Energietafel Brummen.

Energietafels tot nu toe

Energietafel Waterstof

Op 2 juni 2021 organiseerden we de Energietafel Waterstof. Wat is waterstof, welke rol kan waterstof spelen in de  energietransitie en op welke termijn? En welke kansen liggen er voor de gemeente Brummen? Deze vragen stonden centraal tijdens de Energietafel Waterstof, waar 40 mensen aan deelnamen.  De pitches van Paul Bombeld (hoofdredacteur Waterstof Magazine en bestuurder van GLDH2), Menno van Luijn (programmamanager Waterstof voor de Cleantech Regio) en de Brummense ondernemer Wilko van Kampen (XINTCglobal) werden hoog gewaardeerd.

Kijk hier de Energietafel Waterstof terug (als je de film niet ziet, accepteer dan even de cookies van derden, dan verschijnt de film vanzelf in beeld):

Energietafel: Warmte

Gemeente Brummen van het gas af. Hoe pakken we dat aan?

Op maandag 2 december 2019 vond de Energietafel Warmte plaats bij De Korenmolen in Eerbeek. Zo'n 55 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de vraag hoe we deze grote verandering, waar iedere bewoner in onze gemeente mee te maken krijgt, gaan aanpakken in de gemeente Brummen.

Lees hier de uitkomsten van deze energietafel.

En lees hier het verslag: 

Verslag Energietafel Warmte

Energietafel Buitengebied

Op 25 april 2018 zaten zo'n 60 deelnemers aan de Energietafel Buitengebied. Thema's die aan de orde kwamen waren het verduurzamen van (monumentale) woningen in het buitengebied en agrarische gebouwen. Meer dan 20 deelnemers hebben zich opgegeven voor een vervolg! Die vervolgbijeenkomsten vinden na de zomervakantie plaats. Lees hier een kort verslag van deze Energietafel. 

Bekijk of download het verslag en de presentatie van de Energietafel Buitengebied:

Energietafel Buitengebied, verslag en presentatie

De Energietafel Buitengebied heeft een aantal vervolgbijeenkomsten gehad in 2018 en 2019 en heeft uiteindelijk geresulteerd in ons project Duurzaam Buitengebied Brummen

Energietafel Mobiliteit

Op 20 september 2017 zaten zo'n dertig deelnemers aan de Energietafel Mobiliteit. Wat zijn de voor- en nadelen van elektrisch rijden? Wat zijn de mogelijkheden voor elektrische deelauto's en waar loop je tegenaan? Wat is er mogelijk bij het vrachtverkeer en in het Openbaar Vervoer? En wat betekent dit alles voor de infrastructuur van onze gemeente? 

Lees hier de uitkomsten van deze energietafel. 
Bekijk of download het verslag en de presentatie van de Energietafel Mobiliteit:

Energietafel Mobiliteit, verslag en presentatie

Energietafel Energieneutraal wonen

Op 21 juni 2017 vond de allereerste Energietafel plaats. Deze had als thema energieneutraal wonen. Welke energiebesparende maatregelen kun je nemen in je huis? En hoe kun je dat financieren? Welke mogelijkheden zien we binnen onze gemeente om woningen te verduurzamen? Zo’n veertig deelnemers gingen met elkaar in gesprek over deze en andere vragen.

Bekijk of download het verslag en de presentatie van de Energietafel Energieneutraal:

Energietafel Energieneutraal wonen, verslag en presentatie

Bekijk hier een korte impressie van de eerste Energietafel Brummen.

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Els Holsappel, via of telefoonnummer 0611-303305.