BrummenEnergie ontwikkelt een solarpark op de Elzenbos.

BrummenEnergie ontwikkelt een solarpark op de Elzenbos. Het gaat om een terrein van ca 4 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het beoogde park direct tegen de provinciale weg aan komt te liggen. 

Het zonnepark krijgt waarschijnlijk zo'n 9.500 zonnepanelen. Het plan is om in twee fases te bouwen. In de eerste fase worden ca. 6.300 zonnepanelen geplaatst. 

Fase 1

Voor fase is is de omgevingsvergunning inmiddels verleend en BrummenEnergie en de gemeente Brummen hebben een ontwikkelovereenkomst getekend, waarbij de gemeente Brummen de gronden in de Elzenbos voor 25 jaar beschikbaar stelt voor de exploitatie van het zonnepark. Eerder al stemde de gemeenteraad unaniem in met het initiatief van BrummenEnergie voor een zonnepark in de Elzenbos. Ook is de benodigde SDE+ subsidie al toegekend en de kabelaansluiting op het netwerk door Liander zeker gesteld. 

BrummenEnergie ontwikkelt Zonnepark Elzenbos zelf. Met de omwonenden is overlegd, onder andere over de landschappelijke inpassing van het solarpark in het gebied, de aansluiting met andere gebruiksfuncties in het gebied en de wensen van omwonenden met betrekking tot financiële en andere vormen van participatie in het project. De wensen van de omwonenden rondom de inpassing zijn nagenoeg allemaal ingewilligd in de omgevingsvergunning. 

Vanwege de coronacrisis is het vanaf voorjaar 2020 niet mogelijk geweest om opnieuw met omwonenden om de tafel te gaan zitten. Via huis-aan-huis verspreiding van twee brieven zijn de omwonenden wel steeds op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen rondom het zonnepark. Ook de mogelijkheid om financieel te participeren is hierbij aan de orde gekomen. 

Mee-investeren

Begin juli hebben eerst omwonenden en leden van BrummenEnergie de kans gekregen mee te investeren in het zonnepark. Vanaf augustus stond deze mogelijkheid ook open voor overige inwoners uit de regio. Onze verwachtingen zijn daarbij ruimschoots overtroffen! In totaal is het mooie bedrag van 71.000 euro geinvesteerd door omwonenden, leden en inwoners uit de regio. 

Hoe nu verder? 

We verwachten dat we rond november 2020 kunnen starten met de aanleg van fase 1. We zullen de omwonenden weer tijdig via een brief in hun brievenbus laten weten wanneer we exact starten. Ook houden we hen op de hoogte over de aanvoer van de panelen, de voorbereidende activiteiten en de werkzaamheden zelf. 

Voor fase 2 is de SDE+subsidie verleend. Maar hier zijn we geconfronteerd met een probleem in de noodzakelijke aansluiting op het net door Liander. We zijn in overleg om een oplossing te zoeken voor dit probleem. 

Energie afnemen

Zodra Zonnepark Elzenbos opgeleverd wordt, is het mogelijk voor inwoners van Brummen, Eerbeek en omgeving stroom af te nemen uit de 'eigen achtertuin'. Ook nu al kun je via BrummenEnergie 100% duurzame stroom afnemen, je krijgt dan stroom die door lokale energiecoöperaties als BrummenEnergie is opgewekt. Lees er hier meer over!

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Jaap Ypma, via of op telefoonnummer 06 – 27589217 of met projectleider Guus Koster via of op telefoonnummer 06-28842293.