BrummenEnergie heeft een zonnepark ontwikkeld op de Elzenbos.

BrummenEnergie heeft een zonnepark ontwikkeld op de Elzenbos. Het gaat om een terrein van ca 3 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het park direct tegen de provinciale weg aan ligt.  

Het zonnepark heeft zo'n 6.240 zonnepanelen en is op 31 maart 2021 aangesloten op het net. De officiële oplevering volgt begin juni 2021. Rond die tijd willen we op een feestelijke manier stilstaan bij dit mooie moment. Uiteraard doen we dat binnen de mogelijkheden die de coronacrisis ons dan biedt. 

Ontwikkeld in 100% eigendom

BrummenEnergie heeft Zonnepark Elzenbos zelf ontwikkeld. Met de omwonenden is overlegd, onder andere over de landschappelijke inpassing van het zonnepark in het gebied, de aansluiting met andere gebruiksfuncties in het gebied en de wensen van omwonenden met betrekking tot financiële en andere vormen van participatie in het project. De wensen van de omwonenden rondom de inpassing zijn nagenoeg allemaal ingewilligd in de omgevingsvergunning. 

Vanwege de coronacrisis is het vanaf voorjaar 2020 niet mogelijk geweest om opnieuw met omwonenden om de tafel te gaan zitten. Via huis-aan-huis verspreiding van meerdere brieven zijn de omwonenden wel steeds op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen rondom het zonnepark. Ook de mogelijkheid om financieel te participeren is hierbij aan de orde gekomen. 

Mee-investeren

Begin juli 2020 hebben eerst omwonenden en leden van BrummenEnergie de kans gekregen mee te investeren in het zonnepark. Vanaf augustus stond deze mogelijkheid ook open voor overige inwoners uit de regio. Onze verwachtingen zijn daarbij ruimschoots overtroffen! In totaal is het mooie bedrag van 70.000 euro geinvesteerd door omwonenden, leden en inwoners uit de regio. 

Omgevingsvergunning 

Uiteraard zijn alle benodigde vergunningen verleend door de gemeente Brummen. We hebben daarbij van de gemeente het terrein gepacht. Brummen Energie en de gemeente Brummen hebben ook een ontwikkelovereenkomst getekend, waarbij de gemeente Brummen de gronden in de Elzenbos voor 25 jaar beschikbaar stelt voor de exploitatie van het zonnepark. De bestemming van het terrein blijft bouwgrond, zodat na die 25 jaar hier woningen gebouwd kunnen worden. Eerder al stemde de gemeenteraad unaniem in met het initiatief van Brummen Energie voor een zonnepark in de Elzenbos. Ook is de benodigde SDE+ subsidie toegekend.

Energie afnemen

Nu Zonnepark Elzenbos stroom levert, is het mogelijk voor inwoners van Brummen, Eerbeek en omgeving stroom af te nemen uit de 'eigen achtertuin'.  Wil je ook 100% duurzame stroom afnemen die lokaal is opgewekt? Kijk dan hier hoe je eenvoudig over kunt stappen naar BrummenEnergie | om!

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Jaap Ypma, via of op telefoonnummer 06 – 27589217 of met projectleider Guus Koster via of op telefoonnummer 06-28842293.