BrummenEnergie is van plan om een solarpark te realiseren in de Elzenbos. Het gaat om een terrein van ca 4 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het beoogde park direct tegen de provinciale weg aan komt te liggen. 

Het zonnepark krijgt waarschijnlijk zo'n 1.100 zonnepanelen. Het plan is om in fases te bouwen. In de eerste fase worden ca. 7.500 zonnepanelen geplaatst. In de tweede fase verwachten we een Postcoderoos- project te kunnen beginnen.

De omgevingsvergunning is inmiddels verleend en BrummenEnergie en de gemeente Brummen hebben een ontwikkelovereenkomst getekend, waarbij de gemeente Brummen de gronden in de Elzenbos voor 25 jaar beschikbaar stelt voor de exploitatie van het zonnepark. Eerder al stemde de gemeenteraad unaniem in met het initiatief van BrummenEnergie voor een zonnepark in de Elzenbos. 

Hoe nu verder?

BrummenEnergie ontwikkelt Zonnepark Elzenbos zelf. Met de omwonenden is overlegd, onder andere over de landschappelijke inpassing van het solarpark in het gebied, de aansluiting met andere gebruiksfuncties in het gebied en de wensen van omwonenden met betrekking tot financiële en andere vormen van participatie in het project. De wensen van de omwonenden rondom de inpassing zijn nagenoeg allemaal ingewilligd in de omgevingsvergunning. 

De SDE+ subsidie is aangevraagd. De verwachting is dat daar najaar 2019 uitsluitsel over komt. Als daar positief over wordt beschikt, zal de daadwerkelijke bouw van het zonnepark naar verwachting eind 2019 of begin 2020 starten. 

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Jaap Ypma, via of op telefoonnummer 06 – 27589217.