Op de voormalige vuilstort aan de Doonweg in Eerbeek is inmiddels een proef gestart met zonnefolie.

Stortplaats afdichten met zonnefolie

De wet schrijft voor dat je een voormalige stortplaats waterdicht moet afdichten. Maar wat als je dat met zonnefolie kunt doen, zodat je tegelijkertijd duurzame energie kunt opwekken? Op de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek testen we dat samen met Solar Green Point in een tweejarige proef uit. Als de proef slaagt wordt het grootste gedeelte van de stortplaats afgedicht met zonnefolie. De energie die daarmee wordt opgewekt, kan jaarlijks naar verwachting 1200 tot 1400 huishoudens van stroom voorzien.

Doel van de proef

Voor de proef is een gedeelte van de stortplaats ter grote van 4000m2 geëgaliseerd en voorzien van een steunlaag van een materiaal dat de zonnefolie draagt. Deze zonnefolie heeft een opwekvermogen van 5 KWp. Ter vergelijking is er ook 3 kWp aan zonnepanelen geplaatst. De proef moet aantonen dat een volledig zonnepark zowel economisch, juridisch als technisch haalbaar is. Als dat zo is ontwikkelen we een businesscase, waarin inwoners en bedrijven uit de gemeente Brummen kunnen participeren in dit project, zodat zij groene energie kunnen gebruiken uit de eigen omgeving en ook een beetje rendement kunnen realiseren.

Resultaten proef

Tot nu toe is de proef goed verlopen. De zonnefolie en de 12 zonnepanelen blijven goed op de plaats liggen en de onderlaag die speciaal is aangebracht om de stortplaats te stabiliseren houdt zich ook goed. Daarnaast leveren de panelen en de zonnefolie energie op. De stroom die we tijdens de proef opwekken wordt geleverd aan Stort Doonweg bv. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het rendement van de zonnefolie. Zodra we wel voorzichtige conclusies kunnen trekken, zullen we die publiceren. De opbrengst van de zonnefolie (de eerste grafiek) en de zonnepanelen over de maand december 2016 zagen er zo uit:

doon folie dec2016

Hoe het allemaal begon

Het begon allemaal met het idee van founding fathers Jaap Ypma van BrummenEnergie en Walter Hulshof van Industriewater Eerbeek om zonnepanelen te plaatsen op de voormalige stortplaats van de papierindustrie in Eerbeek. Tot aan de start van de proef in juni 2016 hebben diverse partijen een rol gespeeld bij de totstandkoming van dit project. Op het informatiebord op het hek bij de voormalige stortplaats aan de Doonweg is te zien wie wanneer en hoe ervoor gezorgd is dat we nu uiteindelijk de proefopstelling hebben staan.

Een drone-opname van de opening van de proef (juni 2016)