Op de voormalige vuilstort aan de Doonweg komt het Zonnepark Eerbeek.

De voorgeschiedenis: proef met zonnefolie en zonnepanelen

De wet schrijft voor dat je een voormalige stortplaats waterdicht moet afdichten. Maar wat als je dat met zonnefolie kunt doen, zodat je tegelijkertijd duurzame energie kunt opwekken? Op de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek hebben we samen met SolarGreenPoint een proef uitgevoerd met zonnefolie. Naast de proef met zonnefolie hebben we ook een proef uitgevoerd met zonnepanelen.

Resultaten proef

Tijdens de proef heeft BrummenEnergie met gebruikmaking van de provinciale subsidie ‘Gelderse Maten’ deze twee opwekmethoden van zonne-energie naast elkaar gelegd en de resultaten met elkaar vergeleken. Conclusie van de proef is dat de traditionele zonnepanelen op een rendabele wijze toepast kunnen worden op de voormalige stortplaats. 

Belangrijk onderdeel van de proef was het testen van de profilering en wijze van stabilisatie van de voormalige stortplaats. De proef heeft aangetoond dat de wijze van stabilisatie, die ook dienst doet als afdeklaag van de stortplaats, voldoende zekerheid geeft voor het ontwikkelen van Zonnepark Eerbeek met traditionele zonnepanelen.

Zonnepark Eerbeek

BrummenEnergie en Solar Green Point hebben in 2018 de project BV, Zonnepark Eerbeek opgericht om op de voormalige stortplaats een zonnepark te realiseren. Inmiddels zijn ook de benodigde vergunningen verkregen en de subsidie (SDE+) verstrekt. Uitgangspunt is dat het grootste gedeelte van de stortplaats geprofileerd en gestabiliseerd wordt en dat er circa 15.500 panelen worden geplaatst.

Totaal opgestelde vermogen wordt 5.900.000 wp, te verwachten opbrengst 5.300.000 kWh per jaar. De energie die daarmee opgewekt wordt kan jaarlijks naar verwachting 1600 huishoudens van stroom voorzien. 

Begin 2019 is reeds gestart met de voorbereidingen. Als eerste is het grondwerk van de stortplaats opgepakt; het profileren en stabiliseren van de stortplaats. De grondwerkzaamheden zijn in april 2020 afgerond. In najaar 2020 wordt volgens planning gestart met de montage van de zonnepanelen.

Leden van Brummen Energie hebben financieel geparticipeerd in dit project en hiermee de financiering van dit project mede mogelijk gemaakt. Daarnaast investeert Oostnl met innovatie- en energiefonds Gelderland in dit project en samen met Triodos bank hebben zij de financiering mede mogelijk gemaakt.

Energie afnemen

Zodra Zonnepark Eerbeek opgeleverd wordt, is het mogelijk voor inwoners van Eerbeek, Brummen en omgeving stroom af te nemen uit de 'eigen achtertuin'. Ook nu al kun je via BrummenEnergie 100% duurzame stroom afnemen, je krijgt dan stroom die door lokale energiecoöperaties als BrummenEnergie is opgewekt. Lees er hier meer over!

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Guus Köster: of op telefoonnummer 0628-842293.