Windmolens...

BrummenEnergie wil bijdragen aan een energieneutrale samenleving. Door energiebesparing en door de lokale opwek van duurzame energie te realiseren met, door en voor onze inwoners. Maar wat zijn de mogelijkheden van lokale opwek en waar kan dat het beste? Over zonnestroom en waterkracht is over het algemeen niet veel discussie, over windenergie wel degelijk. Toch hebben we windenergie nodig om onze gemeente daadwerkelijk te verduurzamen. Grote zonneparken tasten het landschap ook aan. In plaats van één windmolen is ongeveer 10 hectare (zo'n 20 voetbalvelden dus) nodig om dezelfde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Daarom werken wij  samen met onze buurtcoöperaties aan het project IJsselwind.