Windmolens...

BrummenEnergie wil bijdragen aan een energieneutrale samenleving. Door energiebesparing en door de lokale opwek van duurzame energie te realiseren met, door en voor onze inwoners. Maar wat zijn de mogelijkheden van lokale opwek en waar kan dat het beste? Over zonnestroom en waterkracht is over het algemeen niet veel discussie, over windenergie wel degelijk. Toch hebben we windenergie nodig om onze gemeente daadwerkelijk te verduurzamen. Grote zonneparken tasten het landschap ook aan. In plaats van één windmolen is ongeveer 10 hectare (zo'n 20 voetbalvelden dus) nodig om dezelfde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Daarom werken wij  samen met onze buurtcoöperaties aan het project IJsselwind. 

IJsselwind

BrummenEnergie werkt in dit project samen met ZutphenEnergie, Lochem Energie en Energierijk Voorst en met het waterschap Rijn & IJssel. We willen drie windmolens realiseren op industrieterrein De Mars, langs het Twentekanaal. De gemeente Zutphen steunt onze plannen en de gemeenteraad van Zutphen stemt in met de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. 

Lusten en lasten

De winst die we met dit windproject maken blijft in het gebied zelf. Wij vinden dat diegene die de meeste lasten dragen van de energietransitie ook de meeste lusten moeten krijgen. Samen met de ingestelde omgevingsadviesraad beslissen de omwonenden zelf waar het geld naartoe gaat. 

Meer weten? 

Kijk op de website van IJsselwind voor de volledige informatie over dit project. 

Documenten

Hieronder links naar de relevante documenten, waaronder de statuten van de vennootschap IJsselwind BV en verder uitgewerkte achtergrondinformatie.

FAQ Informatieavond 10 februari 2016

Presentatie IJsselwind 10 februari 2016

Toelichting Lening januari 2016

Intekenformulier lening

Brief over Informatie-avond aan inwoners Empe e.o.

Het rapport Frisse Wind, uitgebracht eind 2014

IJsselwind presentatie uit Ledenbijeenkomst 29 oktober 2015

Uitwerking informatie project IJsselwind

Concept statuten op te richten IJsselwind vennootschap (aangepast)

Voorstel tot deelname aan het project IJsselwind

Dialoogteam Brummen, oproep tot deelname aan het gesprek over burgerwindmolens