Plan ontwikkeling Zonnepark Eerbeek 

De proef met het afdekken met zonnefolie van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek is beëindigd. De resultaten van de proef laten zien dat de zonnefolie op dit moment nog niet geschikt is als bron voor de grootschalige opwek van energie. Uit de proef blijkt ook dat de stabilisatielaag voldoende stabiel is om zonnepanelen te plaatsen op de voormalige stortplaats. Daarom werkt BrummenEnergie momenteel samen met haar partners een plan uit voor de ontwikkeling van een zonnepark met zonnepanelen aan de Doonweg. 

Eind oktober heeft de gemeenteraad van Brummen besloten om IJsselwind een lening van 58.333 euro te verstrekken als bijdrage aan de ontwikkelkosten van twee windmolens op industrieterrein De Mars in Zutphen, nabij het Twentekanaal.

Uitkomsten Energietafel Mobiliteit

Elektrisch rijden heeft de toekomst. En dat heeft gevolgen voor de infrastructuur in onze dorpen en wijken. Dat werd duidelijk tijdens de tweede Energietafel Brummen op woensdagavond 20 september die als thema duurzame mobiliteit had. Zo moeten er bijvoorbeeld meer publieke laadpalen en openbare parkeerplaatsen in de wijken komen. Een andere uitkomst uit deze energietafel is dat er in de gemeente Brummen kansen liggen voor schoner goederenvervoer in onze gemeente, niet alleen door het nieuw te bouwen logistieke centrum in Eerbeek, maar bijvoorbeeld ook door de inzet van vrachtfietsen. Bovendien ligt er een taak voor de overheid om in het eigen inkoop-en aanbestedingsbeleid te sturen op duurzame mobiliteit.  

Op dinsdag 3 oktober (om half acht) is er een Algemene Ledenvergadering in Plein 5 in Brummen. Belangstellenden zijn welkom. Het belangrijkste agendapunt is de evaluatie van de proef met zonnefolie op de voormalige stortplaats aan de Doonweg. Er worden een aantal opties voorgelegd als mogelijk vervolg op de proef, ieder met hun eigen voor- en nadelen. Daarnaast wordt er uiteraard informatie verstrekt over de andere lopende projecten. De agenda voor deze vergadering kun je inzien/downloaden:

Agenda ALV 3 oktober 2017

Op woensdagavond 20 september kan iedereen die geïnteresseerd is in mobiliteit en elektrisch rijden aanschuiven bij de Energietafel Brummen. Tijdens deze bijeenkomst staat de overgang van rijden op fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden centraal. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de voor-en nadelen van elektrisch rijden?