Inwoners van de gemeente Brummen kunnen nu investeren in Zonnepark Eerbeek. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken aan de Doonweg. Het rendement bedraagt 4,5% per jaar.  

Op 28 juni werd het langverwachte Klimaatakkoord dan eindelijk gepresenteerd. Onder het motto ‘haalbaar en betaalbaar’ werd door het kabinet een omvangrijk pakket van maatregelen opgesomd, gericht op halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 voor de sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit. Een aantal maatregelen zijn voor ons als BrummenEnergie interessant, waaronder het aardgasvrij maken van woonwijken onder regie van gemeenten, het verduurzamen van woonwijken en een voorlichtingsprogramma voor eenvoudige energiebesparende maatregelen. 

Hoe wordt de winst van de drie beoogde windturbines van het Waterschap Rijn & IJssel en IJsselwind gedeeld met de omgeving? Over die vraag zijn alle betrokken partijen het op hoofdlijnen eens geworden. Direct omwonenden krijgen een individuele financiële vergoeding. Daarnaast ontvangen de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven jaarlijks een bijdrage vanuit het windpark. Dat is het resultaat van gesprekken met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad die speciaal voor dit windplan zijn opgericht.

Goed nieuws voor iedereen met zonnepanelen of die ze aan wil schaffen: de salderingsregeling is verlengd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Tot 1 januari 2023 biedt de salderingsregeling 100% belastingvoordeel op zonne-energie die aan het net wordt teruggeleverd. Daarna wordt dat voordeel steeds iets minder, tot 0% in 2031.

Op vrijdag 26 april is onze penningmeester Ko Kolk koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ko kreeg het bijbehorende lintje opgespeld door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. De huldiging vond plaats op Kasteel Engelenburg in Brummen.