BrummenEnergie organiseerde samen met Stichting IJsselhoeven op vrijdagavond 4 oktober de theatervoorstelling Kring Lopen op het erf van Natuurboerderij De Mhene in Hall. Zo’n 50 mensen genoten van het theater dat op verschillende plekken op het erf plaatsvond. Tussen de koeien in de stal werd gezongen, gedicht en interactief nagedacht over mogelijke oplossingen voor twee wanhopige jonge boeren. 

Wie regelmatig in de buurt van de Doonweg komt, heeft vast al gezien dat de voorbereidingen voor het bouwen van Zonnepark Eerbeek gestart zijn. Alle benodigde vergunningen en toestemmingen van de betrokken overheden zijn verleend. Afgelopen winter zijn de bomen gesnoeid. Vanaf eind september is er gestart met het aanbrengen van een steunlaag die onder de panelen komt. Deze steunlaag dicht tegelijkertijd de voormalige stortplaats conform de wettelijke eisen af. 

De gemeenteraad van Zutphen stemde op maandagavond 23 september in met het bestemmingsplan voor de realisatie van drie windmolens nabij het Twentekanaal in Zutphen door IJsselwind en het waterschap Rijn & IJssel. Met dit besluit is de realisatie van de drie windmolens een grote stap dichterbij gekomen. 

BrummenEnergie organiseert samen met Stichting IJsselhoeven op vrijdagavond 4 oktober de theatervoorstelling Kring Lopen op het erf van Natuurboerderij De Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall. Kaarten voor deze interactieve voorstelling over de energietransitie kosten 10 euro per stuk, inclusief een kop koffie of thee bij ontvangst om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is verplicht

Inwoners van de gemeente Brummen kunnen nu investeren in Zonnepark Eerbeek. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken aan de Doonweg. Het rendement bedraagt 4,5% per jaar.