Samen met de energiecoöperaties uit Lochem, Zutphen en Voorst ontwikkelen wij het coöperatieve windproject IJsselwind. Het project beoogd drie windmolens langs het Twentekanaal aan de noordkant van Zutphen. Twee van de molens zijn van de vier coöperaties, één molen is van Waterschap Rijn en IJssel met wie we intensief samenwerken.

BrummenEnergie is benaderd door de initiatiefnemers van het project Zonnepark Oude Zutphenseweg in Hall om te kijken of we tot samenwerking konden komen. Er hebben een aantal constructieve gesprekken plaatsgevonden. Toch heeft BrummenEnergie de initiatiefnemers eind augustus laten weten niet verder te gaan met de verkenning naar een mogelijke samenwerking met de familie Jurrius binnen het project Zonnepark Oude Zutphenseweg in Hall.

Hoe kun je je bedrijf verduurzamen en wat levert dat op?

Op woensdagavond 19 september vindt de vierde Energietafel Brummen plaats. Het thema van deze avond is mkb en het bedrijfsleven. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van Brummense en Eerbeekse ondernemers gaan we kijken hoe je als ondernemer je bedrijf kunt verduurzamen en energiebesparende maatregelen kunt nemen en wat die het bedrijf opleveren.

IJsselwind is sinds eind 2017 partner in het Europese Interreg programma ECCO. Namens het bestuur van IJsselwind was onze voorzitter Jan Emmerzaal aanwezig bij de kick-off meeting van Ecco begin maart in Killarney, Ierland. ECCO staat voor: Energy Community Co-Operatives en wil lokale energiecoöperaties versterken met internationale kennis en ervaring.

Er is op dit moment veel discussie over zonneakkers, zoals blijkt in dit artikel. De angst is dat zonneakkers goede grond onttrekken aan de landbouw, dat ze het landschap veranderen en negatieve effecten hebben op de natuur. BrummenEnergie heeft begrip voor die angsten en zorgen.