Veertig deelnemers aan eerste Energietafel Brummen 

Op woensdagavond 21 juni namen veertig deelnemers plaats aan de allereerste Energietafel Brummen. Het thema van deze tafel was energieneutraal wonen.

Het resultaat van de drie gespreksgroepen leverde waardevolle ideeën en suggesties op voor het verder verduurzamen van het particuliere woningbezit in de gemeente Brummen. Bovendien hebben zeven deelnemers zich aangemeld om verder mee te denken over dit onderwerp in een nog te formeren projectgroep. Wij gaan in samenwerking met de projectgroep de ideeën en suggesties uitwerken tot een Plan van Aanpak.

Nul-op-de-meter-woning, groen gas en woningabonnement

Drie lokale ondernemers trapten met een korte pitch de eerste Energietafel Brummen over energieneutraal wonen af. Roor de Gans uit Eerbeek en conceptontwikkelaar bij Reinbouw liet zien hoe Reinbouw, samen met een consortium van twee andere bedrijven in Wageningen, de eerste nul-op-de-meter-woning in bestaande bouw gerealiseerd heeft.
Idse de Wijk van Remeha bracht de boodschap dat Nederland dan wel in 2050 van het aardgas af moet, maar niet zonder groen en duurzaam opgewekt gas kan.
Marnix van Os legde uit hoe je via een woningabonnement kunt investeren in het verduurzamen van je woning, zonder dat je maandelijkse lasten omhoog gaan.

Projectgroep en pilot

De deelnemers gingen na deze pitches in drie groepen met elkaar in gesprek over het thema, waarbij de kansen en mogelijkheden om binnen onze gemeente het particuliere woningbezit te verduurzamen werden verkend. Er kwamen veel ideeën en suggesties op tafel. Een energieloket, waar huizenbezitters terecht kunnen voor informatie en advies, is een van de mogelijkheden die meerdere keren werd genoemd. Zeven deelnemers meldden zich spontaan aan om mee te denken over de verdere uitwerking van de ideeën en suggesties die zijn gedaan. Els Holsappel, onze projectleider van de Energietafel Brummen, en wethouder Eef van Ooijen van de gemeente Brummen dankten alle deelnemers hartelijk voor hun waardevolle inbreng en enthousiasme. Van Ooijen: "Het was een fantastische avond die smaakt naar meer. De opbrengst van de avond toont wat mij betreft het succes van het concept en ik kijk dan ook uit naar de volgende edities!"

Filmpje

Op de Energietafel pagina vindt u ook een filmpje over deze avond.

Volgende Energietafel

De volgende Energietafel vindt plaats op woensdagavond 20 september. Het thema van deze tafel wordt eind augustus bekend gemaakt. Aanmelden voor deze energietafel kan natuurlijk via onze Energietafel pagina. Iedereen die mee wil denken of mee wil werken aan het plan van aanpak en eventuele pilots rondom energieneutraal wonen kan zich melden bij projectleider Els Holsappel (.) Op de Facebookpagina van de Energietafel Brummen worden de verdere ontwikkelingen rondom de projectgroep en het Plan van Aanpak Energieneutraal Wonen gedeeld.