De Energietafel Brummen van woensdagavond 20 september heeft duurzame mobiliteit als thema. Waar staan we als gemeente Brummen als het gaat om duurzame mobiliteit? En wat zijn de grote onderliggende trends? Waar gaat het naartoe? Wat zijn de mogelijkheden en voordelen van elektrisch rijden? Hoe staat het met het verduurzamen van het vrachtverkeer? En wat betekent dit alles voor de infrastructuur van de toekomst in onze mooie gemeente? Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze tweede Energietafel Brummen. 

Drie lokale ondernemers en/of adviseurs laten in een korte pitch zien waar we staan op dit thema, wat de mogelijkheden zijn en maken de voor- en nadelen van elektrisch rijden en elektrische deelauto’s inzichtelijk. Maar we kijken ook naar het vrachtverkeer in onze gemeente en hoe dit vrachtvervoer in hoog tempo duurzamer en schoner wordt. Natuurlijk kijken we ook naar de randvoorwaarden en de infrastructuur die nodig is om de omslag te kunnen maken van rijden op fossiele brandstoffen naar duurzamere vormen van vervoer. Moeten er bijvoorbeeld publieke laadpalen komen en zo ja, waar dan? En hoe organiseren we het laden van auto’s thuis wanneer mensen geen eigen oprit hebben? Samen met de deelnemers aan de tafel gaan we op zoek naar antwoorden.

Aanmelden

Deelname aan de Energietafel Brummen is gratis. Iedereen die geïnteresseerd is in het thema mobiliteit is van harte welkom om de tafel op woensdagavond 20 september bij te wonen. Vanaf 19.00 uur staat in de hal van het Brummense gemeentehuis de koffie klaar en vanaf 19.15 uur start het inhoudelijke programma. De Energietafel Brummen is een gesprekstafel over duurzame energie binnen de gemeente Brummen en is een initiatief van de gemeente Brummen en BrummenEnergie. Kom je ook? Meld je dan wel even vooraf aan.