Op dinsdag 3 oktober (om half acht) is er een Algemene Ledenvergadering in Plein 5 in Brummen. Belangstellenden zijn welkom. Het belangrijkste agendapunt is de evaluatie van de proef met zonnefolie op de voormalige stortplaats aan de Doonweg. Er worden een aantal opties voorgelegd als mogelijk vervolg op de proef, ieder met hun eigen voor- en nadelen. Daarnaast wordt er uiteraard informatie verstrekt over de andere lopende projecten. De agenda voor deze vergadering kun je inzien/downloaden:

Agenda ALV 3 oktober 2017