Uitkomsten Energietafel Mobiliteit

Elektrisch rijden heeft de toekomst. En dat heeft gevolgen voor de infrastructuur in onze dorpen en wijken. Dat werd duidelijk tijdens de tweede Energietafel Brummen op woensdagavond 20 september die als thema duurzame mobiliteit had. Zo moeten er bijvoorbeeld meer publieke laadpalen en openbare parkeerplaatsen in de wijken komen. Een andere uitkomst uit deze energietafel is dat er in de gemeente Brummen kansen liggen voor schoner goederenvervoer in onze gemeente, niet alleen door het nieuw te bouwen logistieke centrum in Eerbeek, maar bijvoorbeeld ook door de inzet van vrachtfietsen. Bovendien ligt er een taak voor de overheid om in het eigen inkoop-en aanbestedingsbeleid te sturen op duurzame mobiliteit.  

De Energietafel Brummen is een gesprekstafel die mensen bij elkaar brengt rond een bepaald thema van de energietransitie. Doel is kennisdeling, het verbinden van initiatieven en het aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie binnen de gemeente Brummen. De Energietafel Brummen is een samenwerking tussen de gemeente Brummen en BrummenEnergie.

Elektrische deelauto’s

In drie korte pitches praatten Tonnie Tekelenburg van LochemEnergie, Claas van Frankena van de Cleantech Regio en Giel van Breda van BrummenEnergie de circa dertig deelnemers aan de energietafel bij over de voor- en nadelen van de elektrische auto, de mogelijkheden van elektrische deelauto’s en hoe die een rol kunnen spelen bij de opslag van elektriciteit, de regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit en de pilots die er in de regio zijn op het gebied van het verduurzamen van het vrachtverkeer in onze regio. Daarna gingen de deelnemers in twee gespreksgroepen uiteen. De ene groep ging met elkaar in gesprek over de elektrische auto in onze woonwijken en in de tweede groep ging het over het vrachtvervoer en het openbaar vervoer in de gemeente Brummen. De eerste groep kwam tot de conclusie dat we rekening moeten houden met meer elektrische deelauto’s die ook nog eens zelfrijdend worden. Daarmee zal het aantal auto’s in particulier eigendom drastisch afnemen en dat betekent dat er minder parkeerplaatsen aan huis hoeven te zijn, maar juist meer openbare parkeerplaatsen voor elektrische deelauto’s in wijken en buurten. Nu steeds meer mensen overstappen op een hybride of elektrische auto, is er behoefte aan meer publieke laadpalen bij de winkelcentra, bij restaurants, bij de werkplek en op parkeerplaatsen waar bijvoorbeeld toeristen hun auto parkeren om een fietstocht in de omgeving te maken.

Vrachtfietsen en hubs

Er liggen in de gemeente Brummen kansen om het vrachtverkeer binnen de gemeente schoner te maken. Transportbedrijven in Brummen en Eerbeek zijn al bezig om hun wagenpark om te schakelen van diesel naar biogas of elektriciteit. Met de komst van het logistieke centrum in Eerbeek zal het vervoer tussen de papierfabrieken en dat centrum met kleinere, elektrisch aangedreven voertuigen plaatsvinden, waardoor er minder grote vrachtwagens door het dorp zullen rijden. In de regio wordt geëxperimenteerd met hubs aan de rand van dorpen en steden waar vrachtwagens goederen naartoe brengen, waarna het via kleinere elektrische voertuigen of de vrachtfiets naar de bestemming in de dorpen of steden wordt gebracht. De deelnemers aan de energietafel zien hier ook kansen voor de gemeente Brummen. Vooral de vrachtfiets met een fietskoerier die zorgt dat alle goederen bij de juiste mensen en bedrijven wordt afgeleverd is een aantrekkelijk concept dat nader onderzoek verdient. Tot slot zien de deelnemers aan de Energietafel het als een belangrijke taak van de overheid om in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid te sturen op duurzame mobiliteit. Dat geldt zeker voor het openbaar en publiek vervoer.

Volgende Energietafel

De vrachtfiets en de hubs komen ongetwijfeld aan de orde bij de volgende Energietafel, die plaatsvindt in januari. Dan ligt de focus op energiebesparing binnen de bedrijven en het midden en kleinbedrijf in onze gemeente. Je kunt nu al aanmelden voor deze energietafel. Houd onze site en de Facebookpagina van de Energietafel Brummen in de gaten voor de exacte datum en het programma van de volgende energietafel.