Plan ontwikkeling Zonnepark Eerbeek 

De proef met het afdekken met zonnefolie van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek is beëindigd. De resultaten van de proef laten zien dat de zonnefolie op dit moment nog niet geschikt is als bron voor de grootschalige opwek van energie. Uit de proef blijkt ook dat de stabilisatielaag voldoende stabiel is om zonnepanelen te plaatsen op de voormalige stortplaats. Daarom werkt BrummenEnergie momenteel samen met haar partners een plan uit voor de ontwikkeling van een zonnepark met zonnepanelen aan de Doonweg. 

Begin 2016 is BrummenEnergie samen met Solar Green Point gestart met de proef Solar Park EERbeek. Voor de proef werd een gedeelte van de stortplaats Doonweg in Eerbeek ter grootte van 5000m2 geprofileerd en voorzien van een stabilisatie laag. Daarop werd de zonnefolie met een opwekvermogen van 5 kWp geplaatst. Ter vergelijking werd er ook 3 kWp aan zonnepanelen geplaatst.

Resultaten proef

Tijdens de proef heeft BrummenEnergie met gebruikmaking van de provinciale subsidie ‘Gelderse Maten’ deze twee opwekmethoden van zonne-energie naast elkaar gelegd en de resultaten met elkaar vergeleken. Conclusie van de proef is dat de traditionele zonnepanelen op een rendabele wijze toepast kunnen worden op de voormalige stortplaats. De zonnefolie degenereert te snel en is momenteel nog onvoldoende ontwikkeld om als betrouwbare energiebron voor grootschalige opwek van energie te kunnen dienen.
Belangrijk onderdeel van de proef was het testen van de profilering en wijze van stabilisatie van de voormalige stortplaats. De proef heeft aangetoond dat de wijze van stabilisatie, die ook dienst doet als afdeklaag van de stortplaats, voldoende zekerheid geeft voor het ontwikkelen van Zonnepark Eerbeek met traditionele zonnepanelen.

Zonnepark Eerbeek

BrummenEnergie en Solar Green Point stellen de komende maanden een Plan van Aanpak en een Haalbaarheidsstudie op voor de ontwikkeling van Zonnepark Eerbeek. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder andere Stort Doonweg, Industriewater Eerbeek, Grondbank Nederland, gemeente Brummen en de provincie Gelderland. Uitgangspunt is dat het grootste gedeelte van de stortplaats geprofileerd en gestabiliseerd wordt en dat er circa 15.000 panelen worden geplaatst. De energie die daarmee opgewekt wordt kan jaarlijks naar verwachting 1200 tot 1400 huishoudens van stroom voorzien. In de loop van 2018 wordt bekend of Zonnepark Eerbeek financieel en technisch haalbaar is en definitief doorgaat. Als dat zo is, kunnen inwoners uit Eerbeek en de regio participeren in dit project en duurzame energie van eigen bodem afnemen.