Er liggen kansen voor een collectieve aanpak bij het verduurzamen van monumentale woningen en agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente Brummen. Dat is de uitkomst van de druk bezochte Energietafel Buitengebied van woensdagavond 25 april. Twintig deelnemers gaven aan het einde van de avond aan mee te willen denken over mogelijkheden om samen aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning of agrarisch bedrijf. 

De ongeveer 60 deelnemers aan deze Energietafel gingen in een goede sfeer en actief met elkaar in gesprek over de energietransitie in het buitengebied van de gemeente Brummen. De avond startte met twee pitches, waarna de deelnemers uiteen gingen in twee gespreksgroepen: eentje over de mogelijkheden van het verduurzamen van woningen en woonboerderijen in het buitengebied. De andere groep boog zich over de mogelijkheden om asbestsanering hand in hand te laten gaan met het nemen van duurzame maatregelen op agrarische bedrijven. In beide groepen werden ook vragen, zorgen en weerstand geuit tegen het plan voor een zonne-akker in Hall. Tegelijkertijd werd ook het beeld geschetst van de enorme opgave waar Brummen voor staat om haar energievoorziening de komende 12 jaar te verduurzamen. En waar dilemma waar goed over gediscussieerd werd.

Monumentale boerderij energieneutraal

In de pitch van Mirjam ten Hove van EMD Monumentenzorg (en lid van BrummenEnergie) stond het project centraal dat zij begeleid heeft, waarbij de monumentale boerderij De Grote Hoeve in Baak energieneutraal is gemaakt, zonder verlies van de monumentale waarden van het pand. Sterker nog: oude elementen die tijdens de restauratie gevonden zijn, zijn in ere hersteld en opgenomen in het bouwplan. Deze pitch inspireerde veel deelnemers en tijdens de gesprekronde daarna werd Mirjam dan ook het hemd van het lijf gevraagd over dit project en haar aanpak. Haar oproep om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden van het verduurzamen van woningen in het buitengebied en zo te komen tot een aantal concepten, waardoor het voor inwoners in het buitengebied eenvoudiger wordt om maatregelen te kiezen en de kosten bovendien omlaag kunnen, vond weerklank in de groep: 15 mensen meldden zich aan voor een vervolg, waaronder Hall Leeft.

Asbest en verduurzaming agrarisch bedrijf

De pitch van Anton Legeland van LNAgro en Gerrit Langelaar van Bilan BV ging over het verwijderen van asbest en de mogelijkheden om dit slimmer en goedkoper te doen in een collectief verband. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Zo’n twintig deelnemers aan de Energietafel gaven aan dat zij te maken hebben met asbestdaken. In de pitch lieten beide mannen zien dat er goede mogelijkheden zijn om asbestsanering te combineren met duurzame maatregelen. Daarbij werden ook de mogelijkheden van financiering en kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt. In de gespreksronde daarna gaven de boeren aan moeite te hebben met alle regelgeving waar zij mee te maken hebben en de kosten die zij moeten maken om aan die normen en regelgeving te voldoen. Vijf ondernemers en bewoners van woonboerderijen namen de uitdaging van gespreksleider Nando Klein Gunnewiek van Bilan BV aan om mee te denken over een collectieve aanpak om zo de noodzakelijke investeringen zo laag mogelijk te houden en te kijken hoe één en ander slim te combineren en te organiseren is. Zelf regie pakken sprak deze deelnemers aan.

De komende weken gaat Els Holsappel, projectleider Energietafel Brummen en bestuurslid Communicatie van BrummenEnergie, samen met de pitchers en de gemeente Brummen aan de slag om de vervolgsessies op deze Energietafel te organiseren.