Oproep: pitch van vijf minuten aan onze jarige coöperatie

BrummenEnergie bestaat vijf jaar. Op woensdagavond 20 juni organiseren we een bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin we samen ons eerste lustrum vieren. We geven op deze avond vijf van onze leden of belangstellenden de mogelijkheid om een pitch te houden van vijf minuten over een concreet onderwerp rondom de energietransitie en/of duurzaamheid. Na deze vijf pitches gaan we met elkaar in gesprek over de stellingen die de vijf pitchers hebben ingebracht en trekken we conclusies per thema die voor onze coöperatie relevant zijn voor de komende vijf jaar.   

Lustrum-ALV 

Op 20 juni houden we dus een ALV die 'anders dan anders' is. Net als anders staat de koffie vanaf 19.00 uur klaar en starten we de vergadering om 19.30 uur. Maar anders is dat voor de pauze vijf pitchers het podium krijgen en we daarna ruim de tijd nemen voor de groepsdiscussie. Na de pauze zullen we kort stil staan bij een paar projecten en handelen we een paar formele zaken af, zoals de jaarrekening 2017. Maar deze avond zal toch vooral in het teken staan van vijf jaar BrummenEnergie!  

Pitches

Heb jij een idee of visie op de energietransitie of op duurzaamheid in bredere zin en wil je die delen met de leden en belangstellenden van BE? Is er iets op dit terrein wat je bezighoudt en waarvan je vindt dat het aandacht verdient? Grijp je kans en meld je dan aan als pitcher bij Willem de Jager via . We horen je graag op 20 juni!