IJsselwind is sinds eind 2017 partner in het Europese Interreg programma ECCO. Namens het bestuur van IJsselwind was onze voorzitter Jan Emmerzaal aanwezig bij de kick-off meeting van Ecco begin maart in Killarney, Ierland. ECCO staat voor: Energy Community Co-Operatives en wil lokale energiecoöperaties versterken met internationale kennis en ervaring.

Vanuit Lochem Energie zijn voorbeeldprojecten aangedragen voor dit programma. Het meerjarige programma heeft tot doel aan de hand van concrete projecten kennis en ervaringen uit te wisselen tussen lokale energie-coöperaties in verschillende landen. IJsselwind is zo’n voorbeeldproject en wil door deelname ervaringen delen en leren over de volgende aspecten:

  • samenwerking tussen meerdere coöperaties in energietransitie-projecten;
  • hoe draagvlak verkrijgen onder stake-holders bij wind-op-land projecten;
  • inrichting en werkwijze van organisatie voor energietransitie-projecten;
  • simulatie effecten en impactstudies van windturbines op omgeving.

IJsselwind ontvangt een substantiële bijdrage vanuit dit programma. Het uitblijven van een financiële bijdrage aan IJsselwind vanuit de gemeente Lochem wordt hiermee enigszins verzacht. De volgende bijeenkomst van ECCO vindt dit najaar plaats in Lochem. Het totale ECCO programma loopt tot maart 2021. Hier vind je meer informatie over de deelnemende organisaties en de doelstelling van ECCO.