BrummenEnergie is benaderd door de initiatiefnemers van het project Zonnepark Oude Zutphenseweg in Hall om te kijken of we tot samenwerking konden komen. Er hebben een aantal constructieve gesprekken plaatsgevonden. Toch heeft BrummenEnergie de initiatiefnemers eind augustus laten weten niet verder te gaan met de verkenning naar een mogelijke samenwerking met de familie Jurrius binnen het project Zonnepark Oude Zutphenseweg in Hall.

BrummenEnergie heeft een aantal principes opgesteld als toetsingskader waarop zij toetst of ze wel of niet een duurzaam energieproject wil of kan steunen. BrummenEnergie heeft de aanpak van het project, de antwoorden van de initiatiefnemers op de principes en hun suggesties als reactie daarop zorgvuldig afgewogen. Daarbij is zij tot de conclusie gekomen dat de sociale en maatschappelijke waardeoriëntatie zoals verwoord in de statuten van BrummenEnergie niet, of onvoldoende aan bod zouden kunnen komen in een samenwerking zoals die nu wordt voorgesteld. BrummenEnergie ziet daarmee af van een mogelijke samenwerking in dit project. 

Het project ligt nu voor aan de gemeenteraad. BrummenEnergie speelt in dat voorstel dus geen rol.