Ondernemers hebben behoefte aan concrete voorbeelden van maatregelen die zij uit kunnen of moeten uitvoeren en wat die investeringen hen uiteindelijk opleveren. Hoewel niet iedere ondernemer zit te springen om het opleggen van regels en sancties is er wel behoefte aan duidelijke kaders en duidelijke regels als het gaat om het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in bedrijven. Dat zijn een aantal uitkomsten van de Energietafel Mkb en Bedrijfsleven van 19 september.

Met zo’n 25 deelnemers, waarvan ongeveer 10 daadwerkelijke ondernemers, kende deze Energietafel minder deelnemers dan de drie tafels daarvoor. Gevraagd naar de reden waarom er weinig ondernemers naar deze Energietafel gekomen zijn gaf een diffuus beeld van mogelijke redenen, een duidelijke oorzaak was niet aan te wijzen. Wel werd tijdens deze Energietafel duidelijk dat ondernemers vooral behoefte hebben aan concrete voorbeelden. Een aanwezige ondernemer gaf aan dat hij door energiemaatregelen en systeemintegratie een besparing realiseerde van 2000 euro per jaar. Dat soort rekenvoorbeelden moeten beschikbaar komen voor ondernemers. De suggestie van een deelnemer om als gemeente een redactioneel stuk te plaatsen dat feitelijk weergeeft wat ondernemers op dit gebied de komende jaren te wachten staat werd warm ontvangen.

Laag hangend fruit

De aanwezige ondernemers gaven aan bezig te zijn met maatregelen die eenvoudig te nemen zijn en waarvan duidelijk is wat de opbrengsten zijn, zoals het vervangen van traditionele lampen door LED-verlichting. Veel ondernemers vallen onder de wet Milieubeheer en zijn wettelijk verplicht om bepaalde energiebesparende maatregelen te nemen, als zij die investering binnen 5 jaar terugverdienen. Deze erkende maatregelen zijn echter bij de meeste ondernemers niet bekend. Daar ligt dus nog een uitdaging voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Obstakels en handreikingen

De goedkope tarieven voor energie voor grootverbruikers vormen een obstakel om investeringen te doen in energiemaatregelen. Wat ondernemers nodig hebben om met het verduurzamen van hun bedrijf aan de slag te gaan zijn subsidies en hulp bij het vinden van de weg ernaartoe, want het is nog wel eens lastig om in het web van subsidies de juiste te vinden.

Wethouder Eef van Ooijen vatte de avond mooi samen: ‘Iedereen wil wel mee in de energietransitie, ook ondernemers, maar men vraagt zich af hoe dat te doen en wanneer de investering terugverdiend wordt. Dat zijn essentiële vragen.’ Over 3 tot 6 maanden organiseren de gemeente en BrummenEnergie een vervolg op deze Energietafel, waarbij deze vragen centraal zullen staan.