De gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond 24 januari unaniem ingestemd met het initiatief van BrummenEnergie om een zonnepark aan te leggen in de Elzenbos. De raad heeft BrummenEnergie complimenten gegeven voor de wijze waarop invulling is gegeven aan de inspraak met de omwonenden. 

BrummenEnergie heeft voor de realisatie van het solarpark een omgevingsvergunning nodig. Deze is aangevraagd door BrummenEnergie. Het College kan op basis van dit unanieme besluit nu verdere stappen zetten om de Omgevingsvergunning af te geven. Het opstellen van een pachtcontract en een realisatieovereenkomst zijn voorbeelden van die te nemen stappen.

De grond waarop het solarpark gepland is, is en blijft in eigendom van de gemeente Brummen. BrummenEnergie pacht de grond, voor 25 jaar. De grond heeft als bestemming Woongebied en blijft beschikbaar voor toekomstige woningbouw. De afspraken rondom de pacht en het grondgebruik worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en BrummenEnergie.

Het gaat om een terrein van ca. 4 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het beoogde park direct tegen de provinciale weg aan komt te liggen. Het solarpark krijgt waarschijnlijk tussen de 7.500 en 8.000 zonnepanelen. Daarmee kunnen jaarlijks ca. 600 huishoudens in de gemeente Brummen van duurzame stroom worden voorzien. 

Vervolgstappen

Nu deze stap gezet is gaat BrummenEnergie de SDE subsidie aanvragen die nodig is om het solarpark te kunnen realiseren. BrummenEnergie hoopt dat in maart te kunnen doen. Nadat de subsidie verleent is, start de bouw van het zonnepark. Dit zal naar verwachting eind van dit jaar of begin volgend jaar zijn. Voor die tijd moeten er nog een aantal zaken gebeuren, zoals het selecteren van de aannemers, het aanleggen van de netverbinding. Daarnaast gaat BrummenEnergie ook aan haar leden en aan bewoners en bedrijven in de gemeente Brummen vragen te participeren, zowel financieel als door de opgewekte energie af te nemen.