De gemeente Brummen heeft een onderzoek naar duurzame energie uitstaan onder haar inwonerpanel Brummen Spreekt. Iedere inwoner van de gemeente Brummen kan tot 19 februari meedoen aan dit panelonderzoek, waarin ook vragen zijn opgenomen over onze coöperatie en dat waardevolle informatie oplevert voor BrummenEnergie!  

De gemeente Brummen heeft duurzame energie als één van de speerpunten benoemd van deze bestuursperiode. Om meer inzicht te krijgen in hoe onze inwoners en ondernemers denken over energievraagstukken, bevraagt de gemeente het inwonerspanel Brummen Spreekt over duurzame energie. BrummenEnergie heeft meegewerkt aan het opstellen van de vragenlijsten en er zijn ook enkele vragen opgenomen over onze coöperatie. Bijvoorbeeld de vraag of inwoners ons kennen en zo ja, waarvan en of ze bijvoorbeeld wel eens een bijeenkomst hebben bijgewoond. Ook zijn er vragen opgenomen over hoe zij tegen ons aankijken, wat voor beeld ze van ons hebben. Dat levert waardevolle informatie op, onder andere voor onze (marketing)communicatie. 

Maar ook de algemene vragen over duurzame energie leveren waardevolle informatie op voor ons als energiecoöperatie. Zo zijn er bijvoorbeeld vragen over hoe de inwoners van de gemeente Brummen aankijken tegen de energie- en warmtetransitie, het collectief opwekken van duurzame energie en of en welke behoefte men heeft aan ondersteuning bij het verduurzamen van de eigen woning. 

Laat je mening horen

Het panelonderzoek over duurzame energie staat open voor iedere inwoner van de gemeente Brummen. Dat geldt dus ook voor leden en belangstellenden van BrummenEnergie. Doe mee en laat je mening horen en geef ons belangrijke inzichten die onze coöperatie richting kunnen geven voor de toekomst. Wil je meewerken aan dit onderzoek, maar ben je op dit moment nog géén panellid van Brummen Spreekt? Dan kun je je hiervoor eenvoudig gratis aanmelden via de website van Brummen Spreekt. Je krijgt na je aanmelding de vragen dan automatisch toegestuurd. Meewerken kan tot 19 februari. Iedereen die meedoet krijgt een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek. 

Hier vind je meer informatie over het inwonerpanelonderzoek naar duurzame energie in de gemeente Brummen.