Reinier van den Berg gaf ons een opdracht mee: bomen, bomen, bomen en nog eens bomen planten! Die opdracht hebben we serieus genomen en op Nationale Boomplantdag op woensdag 13 maart gaan scholen in Eerbeek dan ook bomen planten. ’s Avonds organiseren we samen met de Groene Kerk Eerbeek onder het motto ‘Groen moet je doen!’ een bijeenkomst over een klimaatbestendiger tuin en samen je eigen voedsel produceren in je eigen regio. 

Je bent van harte uitgenodigd om te komen op de jaarlijkse boomplantdag op woensdag 13 maart in de Kruiskerk te Eerbeek, Doctor Gunningstraat 27, aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19:30 uur).

De bijeenkomst is een vervolg op de twee succesvolle bijeenkomsten met weerman Reinier van den Berg en met oud politicus/schrijver Jan Terlouw, die we samen met de Protestantse Kerken hebben georganiseerd. Deze keer twee enthousiaste verhalen over het verduurzamen van je tuin en je voedsel.

Een klimaatbestendiger tuin, hoe doe je dat?

Hier kun je zelf in actie komen. Mw. Lanny Olie (waterschap Vallei & Veluwe) is een enthousiaste afkoppelcoach en adviseur. Ze geeft die avond tal van praktische tips en adviezen. Zij demonstreert bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater, om daarmee het water te laten infiltreren in de bodem. En ook het toepassen van minder bestrating in de tuin, om zo hittestress tegen te gaan. Tal van andere praktische mogelijkheden worden door haar toegelicht.

Samen je eigen voedsel produceren, kan dat?

In Loenen loopt sinds vorig jaar zomer een initiatief om een coöperatie voor productie van voedsel (groente, vlees, eieren) voor leden op te richten. Deze coöperatieve boerderij, waar op dit moment leden voor worden gezocht, wordt ingericht volgens het concept van Herenboeren. Kartrekker Johan van Riel uit Eerbeek vertelt over het hoe en waarom van dit duurzame initiatief.

Op deze boomfeestdag gaan basisscholen in Eerbeek overdag bomen planten om zo de aandacht te vestigen op het belang van een gezonder klimaat.