Op 28 juni werd het langverwachte Klimaatakkoord dan eindelijk gepresenteerd. Onder het motto ‘haalbaar en betaalbaar’ werd door het kabinet een omvangrijk pakket van maatregelen opgesomd, gericht op halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 voor de sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit. Een aantal maatregelen zijn voor ons als BrummenEnergie interessant, waaronder het aardgasvrij maken van woonwijken onder regie van gemeenten, het verduurzamen van woonwijken en een voorlichtingsprogramma voor eenvoudige energiebesparende maatregelen. 

Regionale Energiestrategie

Maar het belangrijkste is misschien wel de Regionale Energiestrategieën (RES) die samen ervoor moeten zorgen dat in 2030 in totaal voor 35 TWh aan duurzame energie op land wordt opgewekt. De Regionale Energiestrategie (RES) is een landelijk programma waarin de 30 regio’s van Nederland (waaronder de Cleantech Regio) de opdracht hebben om een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord met een bod te komen voor de opwek van duurzame energie op land, inclusief de locaties waar dit moet gebeuren. Dit bod moet er naar verwachting voorjaar 2020 liggen. Daarbij moet aangegeven worden welke gevolgen deze opwek heeft voor de energie-infrastructuur. Daarnaast kent het RES de opgave om de warmtevraag in de regio inzichtelijk te maken, inclusief welke warmtebronnen beschikbaar zijn en welke warmte-infrastructuur daarvoor nodig is.

50% eigendom lokale omgeving

In het Klimaatakkoord is het streven opgenomen naar 50% lokaal eigenaarschap van hernieuwbare energie. Dat biedt kansen voor lokale energiecoöperaties zoals BrummenEnergie!

Op regionaal niveau denken we als BrummenEnergie mee over de Regionale Energiestrategie via regionale bijeenkomsten waar we zelf bij aanwezig zijn of ons vertegenwoordigd weten door de VECG, de overkoepelende coöperatie voor lokale energiecoöperaties in Gelderland. Maar ook lokaal zullen we onze stem laten horen. BrummenEnergie is meer dan bereid om een aandeel op te pakken in het energieneutraal maken van onze mooie gemeente Brummen. Lokaal van en voor Brummen en dat betekent wat ons betreft ook dat de lokale gemeenschap niet alleen de lasten deelt, maar zeker ook de lusten!

Meer weten?

Lees hier alles over het Klimaatakkoord.

Lees hier meer over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Lees hier meer over de Regionale Energiestrategie in de Cleantech Regio.

Als je vragen hebt over de RES, neem dan contact op met Els Holsappel via