De gemeenteraad van Zutphen stemde op maandagavond 23 september in met het bestemmingsplan voor de realisatie van drie windmolens nabij het Twentekanaal in Zutphen door IJsselwind en het waterschap Rijn & IJssel. Met dit besluit is de realisatie van de drie windmolens een grote stap dichterbij gekomen. 

IJsselwind en het waterschap kunnen verder met de ontwikkeling van drie windmolens langs het Twentekanaal. Daar zijn wij als BrummenEnergie en een van de vier deelnemende coöperaties van IJsselwind, erg blij mee. De realisatie van deze windmolens is een grote stap op weg naar een toekomst waarin alle energie die we nodig hebben duurzaam wordt opgewekt en daarmee naar een schonere en ook in de toekomst leefbare planeet. 

IJsselwind en het waterschap blijven in gesprek met de omwonenden. Beide initiatiefnemers willen eventuele hinder van de windturbines (slagschaduw, geluid en licht) zoveel mogelijk beperken. Daarnaast willen zij 20% van de winst delen met de omgeving. Met de overige winst worden zo veel mogelijk nieuwe duurzame energieprojecten gerealiseerd. De Omgevingsadviesraad speelt hierin een belangrijke rol. IJsselwind en het waterschap blijven aandacht houden voor de zorgen van omwonenden en blijven in gesprek omdat ze hun uiterste best willen doen om die zorgen weg te nemen. Komende tijd gaan de beide initiatiefnemers hierover verder in gesprek met de Omgevingsadviesraad en over de manier waarop de omgeving financieel kan meeprofiteren.