Wie regelmatig in de buurt van de Doonweg komt, heeft vast al gezien dat de voorbereidingen voor het bouwen van Zonnepark Eerbeek gestart zijn. Alle benodigde vergunningen en toestemmingen van de betrokken overheden zijn verleend. Afgelopen winter zijn de bomen gesnoeid. Vanaf eind september is er gestart met het aanbrengen van een steunlaag die onder de panelen komt. Deze steunlaag dicht tegelijkertijd de voormalige stortplaats conform de wettelijke eisen af. 

De materialen die nodig zijn voor de steunlaag worden per schip aangevoerd naar Zutphen en met vrachtwagens naar de Doonweg gereden. Dit betekent dat er de komende drie maanden extra vrachtverkeer zal zijn op dit traject. Medio 2020 zal gestart worden met het plaatsen van ca. 6 hectare aan zonnepanelen. De rest van de meer dan 13 ha. van het terrein krijgt een natuurlijke inrichting met een infiltratievijver voor hemelwater en bloemenrijke taluds. Vanaf de Doonweg zullen de zonnepanelen niet of nauwelijks te zien zijn.

Eigen energie

Wij willen als BrummenEnergie lokaal duurzame energie opwekken, vanuit de gedachte dat energie opwekking en -gebruik dicht bij elkaar moeten blijven en we zo tegelijkertijd minder afhankelijkheid worden van grote energiebedrijven. Zonnepark Eerbeek is zo’n project. Wij leveren energie uit je eigen buurt: energie dichtbij. Wil jij ook stroom ‘uit je eigen achtertuin’ tegen een meer dan concurrerend tarief? Hier leggen we uit hoe makkelijk het overstappen is!

Zonnepark Eerbeek

BrummenEnergie realiseert op de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek ”Zonnepark Eerbeek” met ruim 15.500 zonnepanelen ongeveer 5.300.000 kWh, voldoende stroom voor ruim 1600 gezinnen. De stortplaats is door de papierfabrieken DS Smith de Hoop en Mayr Melnhof Eerbeek ter beschikking gesteld aan Brummen Energie om het zonnepark te ontwikkelen. Dat zonnepark levert straks stroom voor lokale energie behoefte. Het plan voor dit zonnepark is in nauwe samenwerking met Industriewater Eerbeek namens papierfabrieken DS Smith de Hoop en Mayr Melnhof Eerbeek ontwikkeld. BrummenEnergie en de papierindustrie hebben jaren intensief samengewerkt om de benodigde vergunningen te verkrijgen.