Het Landschapsgesprek 2019 ging over energieopwekking in het landschap. Een onderwerp dat leeft: met ruim 100 mensen in de Reuvershoeve zorgden zonne-en windenergie voor een geëngageerd gesprek. Het landschapsgesprek werd georganiseerd door Landschapsnetwerk Brummen in samenwerking met Brummen Energie.

Duidelijk werd hoe groot de impact van duurzame energie op het landschap zal zijn. Tegelijk waren er hoopvolle signalen: als we ‘duurzame energie’ als samenleving slim aanpakken, is er winst te halen voor landschap, boeren, natuur en inwoners.

Energiedialoog van BrummenEnergie

Het ‘energiespel van BrummenEnergie dat op zeven tafels tegelijk werd gespeeld stelde een concrete uitdaging: Brummen energieneutraal maken door op een kaart denkbeeldige zonneparken en windmolens ‘in te passen’ – waarbij het ging om het gesprek, niet om de uitkomst. En dat gesprek werd volop gevoerd. Opvallend was dat de deelnemers over algemeen nut en noodzaak van de komst van zon en wind in Brummen niet ter discussie stelden. Zoals een van de deelnemers het verwoordde: ‘We zijn er niet blij mee, maar het mot. En als het dan mot, laten we dan samen bepalen hoe we dit gaan doen.’ Het is nog te vroeg voor conclusies, het verslag is in de maak, maar voorzichtige lijnen waren er al wel te trekken. Het landschap zou één van de leidende principes moeten zijn bij het bepalen van de locaties en de landgoederenzone tussen Brummen en Eerbeek werd veelal ontzien. Ook leken de meeste tafels te kiezen voor een combinatie van zon en wind. Lokaal eigendom en winsten terugvloeien naar de gebieden die de overlast ervaren en naar de Brummense gemeenschap als geheel lijken ook grotendeels omarmd te worden.

Sprekers

Drie presentaties zorgden voorafgaand aan de discussie voor de nodige context. Kirsten van de Meeberg legde uit hoe de ‘opgave’ voor de verduurzaming van onze energiebronnen in de Cleantech-regio is georganiseerd: het hoeveel en waarom van de energietransitie in een notendop. Gedeelde reactie van de aanwezigen: dat is veel! Alex Schotman van Alterra (Wageningen Universiteit) vertelde over slimme combinaties van energieopwekking en kansen voor natuur. Hoe met aandacht voor natuur en een goed beheer een leefgebied voor wilde planten en dieren kan ontstaan in zonneparken. Vooral de soorten dieren en planten die ooit algemeen waren in het buitengebied, zoals de geelgors, kunnen profiteren van natuur-inclusieve zonneparken. Paul Opdam van Landschapsnetwerk Brummen legde het verband met het verleden: hoe het landschap tussen Veluwe en IJssel een aantal heel verschillende karakters heeft gekregen. Opdam projecteerde, om discussie los te maken, zonne- en windopwekking in beelden van ons landschap van nu. Kunnen zonneparken helpen om geïsoleerde ‘natuur-eilanden’ in het agrarisch cultuurlandschap te verbinden? Op een manier die boeren helpt om op nieuwe wijze een inkomen te verdienen met natuur-inclusieve kringlooplandbouw? Het kan, maar het gaat niet vanzelf en vraagt om veel betrokkenheid van de omgeving.

Uit hoek van de Brummense politiek volgde lof voor de avond, waar een fors gesprek vooral duidelijk maakt dat het laatste woord over dit grote thema nog niet gezegd is.
Landschapsnetwerk Brummen en BrummenEnergie bespreken in januari gezamenlijk hoe zij met dit thema door willen. Dat doen zij ook samen met de mensen die zich tijdens de avond hebben aangegeven door te willen spreken over dit thema.