Op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken aan de Doonweg in Eerbeek realiseert BrummenEnergie Zonnepark Eerbeek. De werkzaamheden zijn in september gestart. De stortplaats is nu geëgaliseerd en afgelopen week is begonnen met het afdichten van de stortplaats.

Het egaliseren van de voormalige stortplaats heeft voor wat stankoverlast gezorgd. Die werkzaamheden zijn nu afgerond, waarna gestart is met het afdichten van de stortplaats. Die afdichting vormt zowel de steunlaag onder de zonnepanelen als de afdichting van de stortplaats waartoe de eigenaar op grond van het Stortbesluit wettelijk verplicht is. Ook zonder het aanleggen van Zonnepark Eerbeek hadden deze werkzaamheden dus plaats moeten vinden. Door deze wettelijke verplichting te combineren met het opwekken van zonne-energie slaan we twee vliegen in één klap en wordt de voormalige stortplaats effectief gebruikt.

Lees hier meer over de werkzaamheden en Zonnepark Eerbeek.