De Energietafel Warmte op maandagavond 2 december trok ruim 55 deelnemers. Het verhaal van hoogleraar duurzaam bouwen Anke van Hal uit Eerbeek over een wijkgerichte aanpak waarbij de bewoners centraal staan en diverse partijen samenwerken vond weerklank. Tien mensen gaven na afloop aan verder mee te willen denken over de aanpak van de warmtetransitie in de gemeente Brummen. 

In 2050 moeten alle woningen in de gemeente Brummen van het aardgas af zijn en moet de energievoorziening duurzaam zijn. Dat betekent dat de huidige verwarmingsketel niet meer gebruikt wordt en we niet meer op aardgas koken. De deelnemers aan de Energietafel Warmte bogen zich over de vraag hoe we deze grote verandering, waar iedere bewoner in onze gemeente mee te maken krijgt, gaan aanpakken in de gemeente Brummen.

Dat wat leeft in de wijk

De aanpak van Anke van Hal, waarbij er gekeken wordt naar de belangen van zowel de bewoners, de overheid als de uitvoerders werd door veel deelnemers als kansrijk gezien voor de gemeente Brummen. Dat wat er leeft in een wijk staat in die aanpak centraal. Dat betekent dat de overstap van gas naar een andere warmtebron gekoppeld kan worden aan andere thema’s, zoals de veiligheid in de wijk, eenzaamheid of de inrichting van een plein of plantsoen.

Waterstof en kenniscentrum

Een aantal deelnemers vroeg aandacht voor waterstof als warmtebron. Om waterstof te kunnen maken is nu nog veel duurzame opwek van energie nodig en is daarom gereserveerd voor bijvoorbeeld de industrie. Plannen die nu gemaakt worden moeten bewoners duidelijkheid geven en tegelijkertijd ruimte laten om in de toekomst collectief of individueel over te kunnen stappen op een andere warmtebron. Daarnaast werd de oproep gedaan om kennis en ervaringen van woningeigenaren te bundelen en beschikbaar te stellen voor andere woningeigenaren, bijvoorbeeld in een kenniscentrum.

Vervolg

De uitkomsten van de Energietafel Warmte worden de komende weken uitgewerkt. Samen met de mensen die hebben aangegeven mee te willen denken over het vervolg wordt daarna besproken wat de vervolgstappen moeten zijn en hoe de aanpak van de warmtetransitie in Brummen verder wordt ontwikkeld.

Energietafel Brummen

De Energietafel Brummen is een initiatief van de gemeente Brummen en lokale energiecoöperatie BrummenEnergie. De Energietafel brengt mensen bij elkaar rondom een bepaald thema van de energietransitie en is bedoeld om kennis en ervaringen met elkaar te delen en nieuwe initiatieven aan te jagen om zo de energietransitie in de gemeente Brummen verder te brengen.

Foto's Michel Hol