Wij  mogen vanuit BrummenEnergie terugkijken op een mooi jaar 2019. Na jarenlange voorbereiding zit er eindelijk schot in onze zonneparken Doonweg/Eerbeek en Elzenbos/Brummen, ook met IJsselwind zijn er stappen gezet. En meest recent is de grote belangstelling voor jouw zonnepanelen op het dak van Manege De IJsselruiters.

De laatste weken loopt het ook storm met aanvragen voor een gesprek met een energiecoach. Spontaan hebben zich nu ook Brummense kandidaten voor Energiecoach aangemeld. En tenslotte is vermeldenswaard de aanwas van klanten voor de groenste energie van BrummenEnergie | om. Kortom er is veel waar we dankbaar en enthousiast op terug kunnen kijken. 

Vooruitkijkend ziet het beeld er voor onze planeet minder rooskleurig uit. De gewenste maximale temperatuurstijging van 1,5 graad wordt zeker niet gehaald. Wij schijnen nu op een scenario van meer dan 3 graden te zitten. Dat is catastrofaal voor onze (achter)kleinkinderen. Onbegrijpelijk, dat er nog steeds politici en wereldleiders zijn, die de klimaatverandering ontkennen. In één opzicht hebben zij gelijk. Het grootste deel (92%) van de CO2 uitstoot heeft een natuurlijke oorsprong, zoals vulkanisme en grote bosbranden. Sinds het begin van de industriële revolutie in 1850 is er (8%) CO2 uitstoot door toedoen van mensen bijgekomen. En die bijdrage van de mensheid beïnvloedt ons klimaat met rampzalige gevolgen in de toekomst. Wat mij het meest verbaast is, dat wereldleiders de wetenschappelijke onderbouwing in twijfel trekken.

2019 was voor ons een mooi jaar en 2020 is veelbelovend, maar in een wereldwijde context, die er minder fraai uitziet.

Niettemin wensen wij u gelukkige Kerstdagen en een goede Jaarwisseling!