IJsselwind heeft begin deze maand het bericht gekregen dat ons windproject SDE-subsidie is toegekend. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking. Eerder werd IJsselwind al de omgevingsvergunning verleend en daarmee staan alle seinen voor de drie windturbines op industrieterrein De Mars in Zutphen op groen. Dit project ontwikkelen we samen met onze buurtcoöperaties ZutphenEnergie, Energierijk Voorst en LochemEnergie en het waterschap Rijn & IJssel. 

Voor iedere kWh die wij straks met onze windturbines opwekken ontvangen wij vanuit de SDE-subsidie een bijdrage waarmee windenergie rendabel is. Als de stroomprijs hoger wordt, wordt de subsidie lager en vice versa. Met deze slimme Rijkssubsidie zijn wij vijftien jaar lang verzekerd van een vaste prijs bestaande uit de verkoop van de stroom plus de SDE-subsidie per opgewekte kWh. Dat geeft zekerheid in de business case.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

In september ging de gemeenteraad van Zutphen al akkoord met een wijziging van het bestemmingsplan. Deze aanpassing was nodig om de twee winturbines van IJsselwind en de turbine van waterschap Rijn en IJssel mogelijk te maken. In het verlengde van de wijziging van het bestemmingsplan is door de gemeente Zutphen een omgevingsvergunning (voorheen heette dat een bouwvergunning) verstrekt en hebben wij ook van het waterschap en de provincie de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen verkregen. Hiermee staan alle seinen voor onze windmolens op groen.

Omgevingsadviesraad/proces omgeving

In de OmgevingsAdviesRaad (OAR) en het bewonersplatform maken wij (samen met waterschap Rijn & IJssel) op constructieve wijze afspraken hoe hinder voor de omgeving verder dan de wettelijke norm kan
worden beperkt en hoe de directe omgeving kan meedelen in de winst van de turbines. Er is inmiddels overeenstemming over een aantal belangrijke zaken en we zijn in gesprek over het model waarmee wordt bepaald welk bedrag (jaarlijks) aan het gebiedsfonds wordt toegekend.

Beroep aangetekend bij de Raad van State

Een aantal direct omwonenden en Eefde Tegenwind heeft eind vorige jaar beroep aangetekend tegen de besluiten van de gemeente, de provincie en het waterschap bij de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Als belanghebbenden het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente of andere overheid dan kunnen zij in beroep bij de Afdeling. Gezien het zeer zorgvuldige proces en alle grondige onderbouwende onderzoeken die wij afgelopen jaren hebben laten uitvoeren, zien wij het oordeel van de Afdeling met vertrouwen tegemoet.