De werkzaamheden waarbij de voormalige stortplaats aan de Doonweg wordt afgedicht zijn naar verwachting in april afgerond. De afdichting is een wettelijke verplichting die Stort Doonweg BV als eigenaar van de voormalige stortplaats dient uit te voeren. Dit najaar hoopt BrummenEnergie te kunnen starten met de bouw van Zonnepark Eerbeek. Stort Doonweg BV en lokale energiecoöperatie BrummenEnergie hebben op 6 februari de werkzaamheden toegelicht aan enkele omwonenden. 

BrummenEnergie realiseert op de voormalige stortplaats aan de Doonweg Zonnepark Eerbeek. Voordat de bouw en de installatie van de ruim 15.500 zonnepanelen kan beginnen, moet eerst aan de wettelijke verplichting van afdichting van de stortplaats voldaan worden. Ook zonder de realisatie van een zonnepark hadden deze werkzaamheden plaats moeten vinden. In april is de afdichting met staalslakken naar verwachting gereed. Staalslakken is een steenachtige en korrelige materiaalsoort, afkomstig van hoogovens en officieel erkend als bouwmateriaal. De afdichtingslaag heeft enige maanden de tijd nodig om te stabiliseren en (hemel)waterdicht te worden, voordat dit najaar gestart kan worden met de bouw van het zonnepark.

Gesprek omwonenden

Op 6 februari hebben Stort Doonweg BV en BrummenEnergie uitleg gegeven aan een aantal omwonenden over de status van de voormalige stortplaats, de werkzaamheden en wie waar verantwoordelijk voor is. De stortplaats is niet meer actief: sinds 2001 wordt er niet meer gestort. In het verleden is op deze plaats voornamelijk papierpulp en plastic gestort door de papierfabrieken. De voormalige stortplaats, het grondwater en de huidige werkzaamheden worden voortdurend gemonitord door een gecertificeerd bureau. De Omgevingsdienst houdt daar toezicht op. De omgevingsdienst doet dit in opdracht van de provincie Gelderland, die het bevoegd gezag heeft over de voormalige stortplaats. Stort Doonweg BV is als eigenaar van de voormalige stortplaats opdrachtgever van de huidige werkzaamheden. De provincie Gelderland heeft vergunning verleend voor deze werkzaamheden. De provincie heeft bevestigd dat de werkzaamheden geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dat de werkzaamheden passen binnen de vergunning en voldoen aan de gestelde normen.

Zonnepark Eerbeek

Na afdichting pacht BrummenEnergie de grond om er Zonnepark Eerbeek te realiseren. Met de stroom die daarmee opgewekt wordt, kunnen zo’n 1600 huishoudens een heel jaar van stroom worden voorzien. Het plan voor dit zonnepark is in nauwe samenwerking met Stort Doonweg BV namens papierfabrieken DS Smith de Hoop en Mayr Melnhof Eerbeek ontwikkeld. BrummenEnergie wil lokaal duurzame energie opwekken en daardoor minder afhankelijkheid worden van grote energiebedrijven. De winst die BrummenEnergie met dit project realiseert vloeit terug naar de Brummense gemeenschap.