Aantrekkelijk rendement van 4,5% per jaar 

Inwoners van de gemeente Brummen kunnen nu investeren in Zonnepark Elzenbos. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark in de oksel van de Elzenbosweg en de N348. Het rendement op de investering bedraagt 4,5% per jaar. 

Komend najaar start naar verwachting de bouw en installatie van de 6.350 zonnepanelen in de Elzenbos. Zo krijgt dit braakliggend stuk grond een nieuwe functie en produceert BrummenEnergie stroom in onze eigen gemeente. Dat geeft inwoners uit de gemeente Brummen de kans om 100% duurzame stroom af te nemen uit de eigen regio. Inwoners kunnen nu al profiteren door geld te investeren in het zonnepark en daarmee een mooi rendement te behalen van 4,5% per jaar. Daarmee levert de investering veel meer op dan dat het op een spaarrekening staat.

Aanmelden

Iedere inwoner van de gemeente Brummen kan mee-investeren. Dat kan al vanaf € 500,-- (tot maximaal € 7.500,--). Er zijn geen kosten aan verbonden en het risico is laag: de omgevingsvergunning is onherroepelijk afgegeven door de gemeente Brummen, de SDE-subsidie is toegekend en de netwerkcapaciteit is geregeld. Klik hier voor inschrijven en meer informatie.

BrummenEnergie

BrummenEnergie is een energiecoöperatie die zelf in haar eigen regio stroom op wil wekken en leveren: energie dichtbij. BrummenEnergie gelooft in eigen kracht. Zo worden we minder afhankelijk van grote energiebedrijven, met aandeelhouders die veelal uit het buitenland komen. BrummenEnergie heeft geen winstoogmerk: de winst die gemaakt wordt steekt de coöperatie in lokale projecten die de Brummense gemeenschap ten goede komen.