Op maandag 19 oktober is de installatie van de 15.570 zonnepanelen voor Zonnepark Eerbeek gestart. Sinds half september werd de draagconstructie voor de zonnepanelen al aangelegd. Nu worden de panelen zelf gemonteerd op die draagconstructie. Naar verwachting wordt Zonnepark Eerbeek in februari 2021 aangesloten op het elektriciteitsnet, waarna het zonnepark stroom kan leveren aan zo’n 1600 lokale huishoudens.

De Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en Solar Green Point realiseren samen Zonnepark Eerbeek op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken aan de Doonweg in Eerbeek. De stortplaats is door de papierfabrieken DS Smith de Hoop en Mayr Melnhof Eerbeek ter beschikking gesteld aan BrummenEnergie en Solar Green Point om het zonnepark te ontwikkelen. Het plan voor dit zonnepark is in nauwe samenwerking met Industriewater Eerbeek namens papierfabrieken DS Smith de Hoop en Mayr Melnhof Eerbeek ontwikkeld.

Nieuwe functie voor stortplaats

Alle benodigde vergunningen zijn zowel door de provincie als de gemeente Brummen verleend. Het Zonnepark beslaat zo’n 6 hectare van de voormalige stortplaats. De stortplaats is eerst conform de wettelijke vereisten afgedicht met een steunlaag, die bestaat uit staalslakken. Deze afdichtingslaag geeft voldoende stabiliteit als ondergrond voor het zonnepark. Zo wordt een wettelijke plicht voor afdichting gecombineerd met een nieuwe functie voor de voormalige stortplaats, die ook nog eens bijdraagt aan de energietransitie in de gemeente Brummen.

De rest van de meer dan 13 hectare van het terrein krijgt een natuurlijke inrichting met een infiltratievijver voor hemelwater en bloemenrijke taluds. De natuurlijke inrichting van de taluds zal enige tijd op zich laten wachten om de aangebrachte stabilisatie laag waterdicht te laten worden. Vanaf de Doonweg zullen de zonnepanelen niet of nauwelijks te zien zijn.

Energie uit de eigen regio

BrummenEnergie is een initiatief van inwoners uit de gemeente Brummen. BrummenEnergie wekt zelf lokaal energie op en levert die aan de inwoners van de gemeente Brummen. De winst laat zij toekomen aan de eigen Brummense gemeenschap. Iedere inwoner van de gemeente Brummen die energie uit de eigen achtertuin wil afnemen kan zich als klant melden bij BrummenEnergie

Solar Geen Point is een projectontwikkelaar die in samenwerking met lokale energiecoöperaties zonprojecten realiseert in Nederland. Ook ondersteunt zij met haar digitale platform burgerparticipatietrajecten.