Begin januari start de bouw van Zonnepark Elzenbos. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark in de oksel van de Elzenbosweg en de N348. De verwachting is dat medio maart 2021 het zonnepark aangesloten kan worden op het net. 

Het zonnepark levert dan genoeg stroom om 750 huishoudens van stroom te voorzien. Zo krijgt dit braakliggend stuk grond een nieuwe functie en produceert BrummenEnergie stroom in onze eigen gemeente. Dat geeft inwoners uit de gemeente Brummen de kans om 100% duurzame stroom af te nemen uit de eigen regio via BrummenEnergie. De gemeente Brummen stelt de gronden in de Elzenbos voor 25 jaar beschikbaar voor het zonnepark. De bestemming bouwgrond blijft gehandhaafd, zodat na deze periode woningbouw mogelijk blijft.

Aanvoerroute tijdens de bouw

De materialen voor de installatie van de zonnepanelen worden via vrachtauto’s aangevoerd. Ze komen vanaf de Zutphensestraat en slaan dan linksaf de Elzenbosweg in. De direct omwonenden zijn door BrummenEnergie op de hoogte gesteld over deze vervoersbewegingen. Alle omwonenden hebben half december een brief van BrummenEnergie in de bus gehad met alle benodigde info. De installatie van de zonnepanelen duurt naar verwachting 8 weken, daarna wordt het hekwerk geplaatst en de beplanting gerealiseerd. Medio maart wordt het zonnepark dan aangesloten op het net.

BrummenEnergie

BrummenEnergie is een energiecoöperatie die zelf in haar eigen regio stroom op wil wekken en leveren: energie dichtbij. BrummenEnergie gelooft in eigen kracht. Zo worden we minder afhankelijk van grote energiebedrijven, met aandeelhouders die veelal uit het buitenland komen. BrummenEnergie heeft geen winstoogmerk: de winst die gemaakt wordt steekt de coöperatie in lokale projecten die de Brummense gemeenschap ten goede komen. Wil je groene stroom afnemen, opgewekt in je eigen gemeente en tegen een voordelig tarief? Kijk dan hier hoe je eenvoudig overstapt!