Eind maart hebben we als BrummenEnergie een aantal aandachtspunten met betrekking tot de energietransitie gedeeld met college en gemeenteraad van Brummen en met onze leden.

Onze relatie met de gemeente Brummen is prima, de opzet van de brief was daar dan ook niet op gericht. We wilden het belang van deze aandachtspunten niet alleen delen met de wethouder, maar ook met de raadsleden.

Het gaat om het borgen van lokaal belang in de RES 1.0 en in gemeentelijk beleid, energiebesparing in het buitengebied en de communicatie over de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

U kunt de volledige brief aan de gemeente hier lezen: Brief Aandachtspunten Energietransitie.

De bijlage bij de brief vindt u hier: Lokaal Eigendom RES 1.0.