De Raad van State heeft woensdag 12 mei 2021 aangegeven geen goedkeuring te verlenen aan de bouw van Windpark IJsselwind in Zutphen: drie windturbines langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars. Dit is een domper en deze uitslag hadden wij niet voorzien. We beraden ons, samen met onze drie buurtcoöperaties (ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergierijkVoorst) en het waterschap Rijn & IJssel op de uitspraak en de te nemen vervolgstappen.

In de uitspraak geeft de Raad van State aan dat in het Bestemmingsplan en de aan ons verleende Omgevingsvergunning een aantal onvolkomenheden zitten waarmee de rechtszekerheid onvoldoende is geborgd. De RvS is van oordeel dat op een aantal punten zaken onvoldoende is onderbouwd en/of gemotiveerd. 

Het gevolg van deze uitspraak is dat wij onze twee beoogde windturbines niet mogen bouwen. Dat geldt ook voor de windturbine van waterschap Rijn en IJssel met wie wij samenwerken in dit project. Wel is er de mogelijkheid om ons plan opnieuw in procedure te brengen. Die mogelijkheid willen wij de komende tijd zorgvuldig onderzoeken.