BrummenEnergie en de gemeente Brummen organiseerden op 2 juni 2021 de Energietafel Waterstof. Met ruim 40 deelnemers was deze eerste digitale editie van de Energietafel goed gevuld. De pitches van Paul Bombeld (hoofdredacteur Waterstof Magazine en bestuurder van GLDH2), Menno van Luijn (programmamanager Waterstof voor de Cleantech Regio) en de Brummense ondernemer Wilko van Kampen (XINTCglobal) werden hoog gewaardeerd.  

Deze pitches lieten zien hoever we al zijn met waterstof en wat de mogelijkheden zijn:
• Gebruik in industrie (zoals wellicht de papierindustrie in Eerbeek);
• Gebruik voor mobiliteit (vrachtverkeer, personenauto’s);
• Gebruik in gebouwde omgeving: het verwarmen van onze huizen.

Kansen voor Brummen

Tijdens de breakout sessies gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor waterstof in de gemeente Brummen. De uitkomsten waren in grote lijnen dat men vooral toepassing ziet voor de opslag van elektriciteit (batterijen zijn erg duur) bij voorkeur op industrieterreinen, mobiliteit/transport en in de verwarming van onze woningen. Dat laatste geldt zeker ook voor de woningen en boerderijen in het buitengebied, omdat die vaak lastiger te isoleren zijn.

Juiste mix

De deelnemers concludeerden dat het energiesysteem van de toekomst een diversiteit aan bronnen en middelen nodig heeft en dat we in Brummen goed moeten kijken naar de juiste mix. Energiebesparing is daarin een wezenlijk onderdeel, want dat wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.

De Energietafel Waterstof is te terug te kijken: klik hier om de opname te bekijken.