Op dinsdag 31 januari organiseert BrummenEnergie in Plein Vijf in Brummen een Algemene Ledenvergadering. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur voor de inloop met koffie en thee. De vergadering start om 19.30 uur.

Naast een aantal formele agendapunten praten wij u deze avond helemaal bij over een aantal projecten waar we aan werken, zoals IJsselwind, Solar Park Eerbeek aan de Doonweg en een aantal interessante gemeentelijke projecten waar BrummenEnergie nauw bij betrokken is.

Ook als u geen lid bent van BrummenEnergie bent u van harte welkom. Het enige verschil met de leden is dat alleen de leden mogen stemmen over de voorstellen die we tijdens het formele gedeelte doen.

U vindt de agenda hieronder. De leden van BrummenEnergie hebben een formele uitnodiging met bijbehorende stukken via de mail ontvangen.

We hopen u te mogen verwelkomen op dinsdagavond 31 januari!

Agenda Ledenvergadering 31 januari 2017

Verslag van de Algemene Vergadering van 17 juli 2016

Concept akte van statutenwijziging

Toelichting bij de statutenwijziging

Komende dinsdag 17 januari presenteert onderzoeksbureau Enneus de aanpak voor het onafhankelijke draagvlakonderzoek naar de plannen van IJsselwind aan de gemeenteraden van Brummen, Lochem en Zutphen. 

BrummenEnergie ontwikkelt samen met de energiecoöperaties van Zutphen, Lochem en Voorst burgerwindmolens op industrieterrein De Mars en langs het Twentekanaal bij Eefde. Het ontwikkelen van windmolens vraagt om een forse investering. Voor de ontwikkelkosten van de burgerwindmolens is een cofinanciering afgesproken tussen een aantal overheden en de vier coöperaties. De coöperaties financieren hun aandeel via een achtergestelde lening van haar leden met een zeer aantrekkelijke rente van 5%. Eind februari moet BrummenEnergie 20.000 euro opgehaald hebben bij haar leden.

Op woensdag 10 februari 2016 organiseert BrummenEnergie een informatieve avond in Plein Vijf in Brummen over de ontwikkeling van burgerwindmolens. BrummenEnergie presenteert daar haar plannen om samen met drie andere energiecoöperaties extra windmolens te realiseren op industriegebied De Mars, langs het Twentekanaal nabij Eefde. De opbrengsten van deze molens komen ten goede aan het gebied. Bewoners van Empe, Tonden, Cortenoever en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om in gesprek te gaan over dit plan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 4 januari werd een kleine tentoonstelling geopend van BrummenEnergie in het gemeentehuis. De aanleiding was de goedkeuring van de subsidie voor de proef met een zonnecentrale aan de Doonweg in Eerbeek.