Inwoners van Brummen, Leuvenheim, Empe, Tonden, Hall, Eerbeek, Loenen, Laag-Soeren of Spankeren kunnen zonnepanelen aanschaffen op het dak van Manege De IJsselruiters in Brummen. Dit is wel de laatste kans, omdat er nog slechts 200 panelen beschikbaar zijn. De overige 450 panelen zijn reeds verkocht. Op woensdagavond 5 februari zijn belangstellenden welkom voor een informatieavond in Tjark Riks aan de Derickxkamp 2A in Eerbeek. Vanaf 19.30 uur staat een gratis kopje koffie klaar. 

Duurzame energie, maar dan niet zoals je gewend bent. BrummenEnergie | om vormt samen met meer dan 40 andere lokale energiecoöperaties het om | nieuwe energie collectief: Een non-profit organisatie, waarbij alle opbrengsten worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame projecten en in het verlagen van de energietarieven, waardoor jij direct meeprofiteert.

Op woensdagavond 6 februari organiseert BrummenEnergie een Energiecafé over energieneutraal wonen. Hoe kan ik het beste mijn huis isoleren om energie te sparen? En hoe krijg ik mijn huis van het gas af? Hoe word ik energieneutraal, of nog beter: hoe kom ik aan ‘nul op de meter’? Twee inwoners uit onze eigen gemeente vertellen over hun ervaringen met het verduurzamen van hun woningen. 

De gemeente Brummen heeft een onderzoek naar duurzame energie uitstaan onder haar inwonerpanel Brummen Spreekt. Iedere inwoner van de gemeente Brummen kan tot 19 februari meedoen aan dit panelonderzoek, waarin ook vragen zijn opgenomen over onze coöperatie en dat waardevolle informatie oplevert voor BrummenEnergie!  

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond 24 januari unaniem ingestemd met het initiatief van BrummenEnergie om een zonnepark aan te leggen in de Elzenbos. De raad heeft BrummenEnergie complimenten gegeven voor de wijze waarop invulling is gegeven aan de inspraak met de omwonenden. 

Op maandagavond 21 januari kreeg penningmeester Ko Kolk van BrummenEnergie uit handen van burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen en de organisatie van Halloween Eerbeek een cheque uitgereikt. Met deze bijdrage die betaald wordt uit de opbrengsten van Halloween Eerbeek 2018, kan BrummenEnergie een energiefiets aanschaffen en gebruiken voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld op markten of evenementen.  

Op dinsdag 31 januari organiseert BrummenEnergie in Plein Vijf in Brummen een Algemene Ledenvergadering. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur voor de inloop met koffie en thee. De vergadering start om 19.30 uur.

Naast een aantal formele agendapunten praten wij u deze avond helemaal bij over een aantal projecten waar we aan werken, zoals IJsselwind, Solar Park Eerbeek aan de Doonweg en een aantal interessante gemeentelijke projecten waar BrummenEnergie nauw bij betrokken is.

Ook als u geen lid bent van BrummenEnergie bent u van harte welkom. Het enige verschil met de leden is dat alleen de leden mogen stemmen over de voorstellen die we tijdens het formele gedeelte doen.

U vindt de agenda hieronder. De leden van BrummenEnergie hebben een formele uitnodiging met bijbehorende stukken via de mail ontvangen.

We hopen u te mogen verwelkomen op dinsdagavond 31 januari!

Agenda Ledenvergadering 31 januari 2017

Verslag van de Algemene Vergadering van 17 juli 2016

Concept akte van statutenwijziging

Toelichting bij de statutenwijziging

Komende dinsdag 17 januari presenteert onderzoeksbureau Enneus de aanpak voor het onafhankelijke draagvlakonderzoek naar de plannen van IJsselwind aan de gemeenteraden van Brummen, Lochem en Zutphen. 

BrummenEnergie ontwikkelt samen met de energiecoöperaties van Zutphen, Lochem en Voorst burgerwindmolens op industrieterrein De Mars en langs het Twentekanaal bij Eefde. Het ontwikkelen van windmolens vraagt om een forse investering. Voor de ontwikkelkosten van de burgerwindmolens is een cofinanciering afgesproken tussen een aantal overheden en de vier coöperaties. De coöperaties financieren hun aandeel via een achtergestelde lening van haar leden met een zeer aantrekkelijke rente van 5%. Eind februari moet BrummenEnergie 20.000 euro opgehaald hebben bij haar leden.

Op woensdag 10 februari 2016 organiseert BrummenEnergie een informatieve avond in Plein Vijf in Brummen over de ontwikkeling van burgerwindmolens. BrummenEnergie presenteert daar haar plannen om samen met drie andere energiecoöperaties extra windmolens te realiseren op industriegebied De Mars, langs het Twentekanaal nabij Eefde. De opbrengsten van deze molens komen ten goede aan het gebied. Bewoners van Empe, Tonden, Cortenoever en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om in gesprek te gaan over dit plan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 4 januari werd een kleine tentoonstelling geopend van BrummenEnergie in het gemeentehuis. De aanleiding was de goedkeuring van de subsidie voor de proef met een zonnecentrale aan de Doonweg in Eerbeek.