Wil je energie besparen in jouw woning en heb je daar vragen over? Kom dan donderdag 28 november naar de bibliotheek in Brummen. Van 14.00 – 17.00 uur houdt Energiecoach Philippe gratis spreekuur. De energiecoach is een vrijwilliger met specialistische kennis, die met je meedenkt over energiebesparende maatregelen.

Op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken aan de Doonweg in Eerbeek realiseert BrummenEnergie Zonnepark Eerbeek. De werkzaamheden zijn in september gestart. De stortplaats is nu geëgaliseerd en afgelopen week is begonnen met het afdichten van de stortplaats.

Het Landschapsgesprek 2019 ging over energieopwekking in het landschap. Een onderwerp dat leeft: met ruim 100 mensen in de Reuvershoeve zorgden zonne-en windenergie voor een geëngageerd gesprek. Het landschapsgesprek werd georganiseerd door Landschapsnetwerk Brummen in samenwerking met Brummen Energie.

BrummenEnergie|om is opnieuw uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.

BrummenEnergie maakt samen met meer dan 40 andere energiecoöperaties deel uit van het collectief om | nieuwe energie en dat collectief krijgt voor het vijfde jaar op rij het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE.
Daarmee wint non-profit energie het van de grote commerciële partijen!

Gemeente Brummen van het gas af. Hoe pakken we dat aan?

In de komende jaren tot 2030 moeten er in de gemeente Brummen een groot aantal woningen goed geïsoleerd, van het aardgas afgehaald en op duurzame wijze verwarmd worden.

Doe mee aan ons eerste Postcoderoosproject in de gemeente Brummen!

Op 18 november a.s. organiseren wij samen met Landschapsnetwerk Brummen het jaarlijks Landschapsgesprek, met als thema Energieopwekking in het Brummens Landschap. De avond staat in het teken van de energietransitie en wat dat gaat betekenen voor het Brummens Landschap.

Plan ontwikkeling Zonnepark Eerbeek 

De proef met het afdekken met zonnefolie van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek is beëindigd. De resultaten van de proef laten zien dat de zonnefolie op dit moment nog niet geschikt is als bron voor de grootschalige opwek van energie. Uit de proef blijkt ook dat de stabilisatielaag voldoende stabiel is om zonnepanelen te plaatsen op de voormalige stortplaats. Daarom werkt BrummenEnergie momenteel samen met haar partners een plan uit voor de ontwikkeling van een zonnepark met zonnepanelen aan de Doonweg. 

Eind oktober heeft de gemeenteraad van Brummen besloten om IJsselwind een lening van 58.333 euro te verstrekken als bijdrage aan de ontwikkelkosten van twee windmolens op industrieterrein De Mars in Zutphen, nabij het Twentekanaal.

Oproep aan alle raadsfracties van onze Gemeente Brummen

Volgende week, op 26 november, wordt het Koersdocument (Koersdocument Duurzame Energie 2015-2018) in de gemeenteraad behandeld.
Wij hebben een dringend beroep gedaan op alle raadsfracties om tot andere formuleringen te komen, want er lijkt nu eigenlijk in te staan, dat de gemeente Brummen duurzame energie niet zo belangrijk vindt. Terwijl dat niet is wat zij bedoelen.

Wij vragen de Raad dan ook om dit duidelijk anders te formuleren. Wij weten inmiddels van alle buurcoöperaties, dat een actief gemeentebeleid ook de positie van een lokale energiecoöperatie versterkt (Lochem is hier een goed voorbeeld van). Andersom is ook waar. Daar zijn wij teleurgesteld en bezorgd over, erg bezorgd. 

Lees de brief en het Koersdocument:

 Oproep aan Raadsfracties 18 november 2015

 Koersdocument gemeente Brummen

Zie ook onze eerste reactie: Koersdocument Brummen teleurstellend

Op 19 november 's avonds is de oprichtingsakte van IJsselwind BV getekend door acht bestuursleden van de vier energiecoöperaties van Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Met vele andere betrokkenen, zoals ook onze wethouder Eef van Ooijen. Het vond plaats in het gebouw IJsselstroom. Een prachtig oud gebouw, dat op de IJsseldijk staat aan de kant van De Hoven met een panoramisch uitzicht op de IJssel en de drie windmolens op het industrieterrein De Mars.

Blauw - Wit - Rood

Voor de ondertekening had ZET (de Zutphense coöperatie) een verrassing voorbereid: het was de bedoeling, dat wij met een glas in de hand ineens de Franse vlag geprojecteerd geprojecteerd zouden zien op de drie windmolens aan de overkant. Met veel kunst- en vliegwerk had Zutphen een opstelling gemaakt met autolampen en accu's. In de regen alles opgesteld en om zeven uur stond het helemaal klaar. De mensen die zouden helpen met het aanlichten gingen daarna even een broodje halen.

Bij terugkomst om acht uur was alles weg. Hoe kon dat nu? De politie was geïnformeerd door oplettende burgers dat er 'vreemden' bezig waren bij de windmolens met verdachte handelingen en dat er dozen waar draden uitstaken neergezet waren. De politie heeft preventief alles in bewaring genomen. Dus daar stonden wij met een feestelijk glas in de hand in het stikdonker te staren...

Maar de oprichting van ons samenwerkingsvehikel met Zutphen, Voorst en Lochem is een feit!
Het persbericht (dat direct hierna verstuurd aan alle regionale media) en de concept oprichtingsakte vindt u hier:

 Persbericht Oprichting IJsselwind bv, 19 november 2015

 Concept statuten op te richten IJsselwind vennootschap (aangepast)

Afgelopen woensdag, 18 november,  vond een ledenbijeenkomstplaats, en aan het eind van de avond werd duidelijk, dat geld geen probleem hoeft te zijn!

Er zit duidelijk schot in de zon-projecten en de kascommissie gaf beide penningmeesters onder applaus décharge voor het financieel jaarverslag 2014. Wanneer de dingen concreet worden, dan gaat het ook ergens over en dan krijg je meteen een leuke sfeer.
Daarna ging het over het Koersdocument van de gemeente Brummen en uiteraard over IJsselwind.

Op woensdag 18 november is er wederom een ledenbijeenkomst in het ABK-Huis in Hall. De vergadering start om half acht, de zaal is open vanaf 19:15 uur.
Er wordt zo snel weer vergaderd, omdat er in de vorige vergadering op 29 oktober door gebrek aan tijd een aantal belangrijke zaken is blijven liggen.

Kom, als was het maar vanwege punt 5 op de agenda!

Donderdagavond 12 november konden wij inspreken tijdens het Forum van de gemeenteraad. Willem de Jager richtte onze pijlen vooral op de raadsleden en vroeg hen nog eens goed en diep na te denken. Waarom is het koersdocument een bittere teleurstelling? Er staat in, dat het “thema Duurzame Energie geen focus gebied is”. En “nieuwe initiatieven voor lokale duurzame energiewinning worden gefaciliteerd, maar slechts op kosten van de initiatiefnemer”.
Dat is een steenkoude douche.

Op woensdag 9 september werden zonnepanelen geplaatst op het dak van het nieuwe scholencluster aan de Beethovenstraat in Eerbeek.

Het bestuur heeft besloten de thema avond “Met Frisse Wind”, die gepland was voor 25 november, ca. twee weken uit te stellen.

Op 9 december aanstaande om 20:00 uur is de volgende ledenbijeenkomst van BrummenEnergie. In het ABK Huis in Hall.

Wat is een HRe-ketel?

Een HRe-ketel is een slimme cv-ketel die niet alleen warmte en warm water levert, maar ook groene stroom opwekt, gemiddeld 2500 kWh per jaar.