Deze bijeenkomst is afgelast!

In verband met de Coronacrisis heeft de Kerkeraad alle bijeenkomsten voorlopig afgelast.

De Groene Kerk Eerbeek en lokale energiecoöperatie BrummenEnergie hadden op woensdagavond 18 maart in de Kruiskerk in Eerbeek een bijeenkomst georganiseerd over hoe je energie kunt besparen in je eigen woning. 

De werkzaamheden waarbij de voormalige stortplaats aan de Doonweg wordt afgedicht zijn naar verwachting in april afgerond. De afdichting is een wettelijke verplichting die Stort Doonweg BV als eigenaar van de voormalige stortplaats dient uit te voeren. Dit najaar hoopt BrummenEnergie te kunnen starten met de bouw van Zonnepark Eerbeek. Stort Doonweg BV en lokale energiecoöperatie BrummenEnergie hebben op 6 februari de werkzaamheden toegelicht aan enkele omwonenden. 

Het project Energiecoaches verloopt succesvol. Dit project voeren we in samenwerking met de gemeente Brummen en ZutphenEnergie uit. Er zijn zoveel aanvragen dat er ondertussen al coaches uit onze eigen gemeente zijn opgeleid. Ook de groepsgesprekken die we in de wijk Wilhelminapark in Eerbeek voeren worden zeer gewaardeerd. 

IJsselwind heeft begin deze maand het bericht gekregen dat ons windproject SDE-subsidie is toegekend. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking. Eerder werd IJsselwind al de omgevingsvergunning verleend en daarmee staan alle seinen voor de drie windturbines op industrieterrein De Mars in Zutphen op groen. Dit project ontwikkelen we samen met onze buurtcoöperaties ZutphenEnergie, Energierijk Voorst en LochemEnergie en het waterschap Rijn & IJssel. 

Reinier van den Berg gaf ons een opdracht mee: bomen, bomen, bomen en nog eens bomen planten! Die opdracht hebben we serieus genomen en op Nationale Boomplantdag op woensdag 13 maart gaan scholen in Eerbeek dan ook bomen planten. ’s Avonds organiseren we samen met de Groene Kerk Eerbeek onder het motto ‘Groen moet je doen!’ een bijeenkomst over een klimaatbestendiger tuin en samen je eigen voedsel produceren in je eigen regio. 

Deze week is er gestart met snoeiwerkzaamheden op de voormalige startplaats Doonweg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd als voorbereiding op de grondwerkzaamheden die later dit jaar plaats gaan vinden.

Het is vijf over twaalf voor het klimaat. De ernstige gevolgen van klimaatverandering zien we nu al. We kunnen de klok nog terugzetten, als we nu vol inzetten op een duurzame economie en massaal bomen aanplanten. Dat was de centrale boodschap van weerman Reinier van de Berg tijdens zijn lezing op 5 februari, georganiseerd door BrummenEnergie en de protestantse kerken van Eerbeek en Brummen. De lezing trok ruim 200 bezoekers en daarmee zat de kerkzaal van de Kruiskerk in Eerbeek helemaal vol. 

Op woensdag 10 februari organiseerde BrummenEnergie een informatieavond over IJsselwind.

Binnen IJsselwind werken we met de energiecoöperaties van Zutphen, Lochem en Voorst aan de ontwikkeling van burgerwindmolens op de grens tussen Zutphen en Lochem (De Mars/Twentekanaal). De informatieavond was informatief, levendig en interactief. Voor- en tegenstanders stelden elkaar kritische vragen en zorgen en twijfels werden met elkaar gedeeld. Precies zoals het bestuur van BrummenEnergie vooraf gehoopt had.

Veel daken zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie.

Uw dak ook?

Denkt u er wel eens aan om zonnepanelen op het dak van uw woning te plaatsen? Maar vraagt u zich af of dit wel kan? En of de kosten opwegen tegen de opbrengsten? Met deze Gelderse Zonatlas kunt u het eenvoudig en snel uitrekenen. Een handig instrument dus, dat de gemeente Brummen van harte ondersteunt! Ga snel naar Zonatlas Brummen en zoek het uit!

Zelf energie opwekken wordt voor mensen die in een huurhuis wonen aantrekkelijk. Huurders met zonnepanelen op hun dak van de verhuurder, kunnen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor korting op de energiebelasting.

Op de site van de Gemeente Brummen kun je informatie vinden over subsidie voor energiebesparing en duurzame energie.