De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Brummen stond dit jaar in het teken van duurzaamheid. Bezoekers konden tijdens de receptie hun duurzaamste idee inleveren. Met het indienen van het idee ‘tegel eruit, plant erin’ zijn Naomi en Maarten van Esschoten deze week eigenaar geworden van een zonnepaneel. Dit zonnepaneel wordt binnenkort samen met 649 andere panelen op het dak van de IJsselruiters geplaatst. Gemeente Brummen kijkt naar een geschikt moment om het winnende idee uit te voeren. Inwoners kunnen daarbij een tegel inleveren voor een plant.

Op woensdagavond 3 april organiseren we samen met de gemeente Brummen een vervolg op de Energietafel Buitengebied van 25 april vorig jaar. Deze avond is bedoeld voor iedereen die in het buitengebied woont of er een agrarisch bedrijf heeft en die de komende jaren van plan is om woning of bedrijf te verduurzamen. 

Op woensdag 13 maart, Nationale Boomplantdag, hebben leerlingen van groep 8 van CBS De Enk bomen geplant bij hun nieuwe schoolgebouw in Eerbeek. Dit initiatief is ontstaan na de oproep van weerman Reinier van den Berg om bomen te planten tijdens onze lezing in de Kruiskerk vorig jaar.

Onder het motto 'Groen moet je doen' organiseerden we op Nationale Boomplantdag samen met De Groene Kerk Eerbeek een bijeenkomst met verhalen over het klimaatbestendig maken van je tuin en hoe je samen voedsel kunt produceren in je eigen regio.

Brainstorm communicatie en ledenwerving op donderdag 6 april 2017

BrummenEnergie werkt aan mooie projecten om de energievoorziening in onze gemeente te verduurzamen, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een goed leven kunnen opbouwen Brummen. Op dit moment doen we dat met ruim 60 leden, die binnen onze coöperatie de koers bepalen en beslissen wat en hoe we als coöperatie oppakken. Maar er zit meer in. We willen zichtbaarder zijn in onze gemeente en we willen meer projecten starten op het gebied van duurzame energie met meer leden, zodat we echt op weg kunnen gaan naar een energieneutraal Brummen in 2030!

Meedenken over zichtbaarheid en ledenwerving

Daarom maken we een communicatie- en ledenwervingsplan waarin we onze ambities, doelstellingen op dit gebied weergeven en de acties en activiteiten die we de komende jaren gaan uitvoeren om dat te bereiken. Op donderdagavond 6 april om 19.30 uur in Plein Vijf in Brummen organiseren we een brainstorm over de communicatie en ledenwerking. De uitkomsten zijn input voor het plan. Wilt u ook meedenken over hoe we als BrummenEnergie zichtbaarder kunnen worden? Of hoe we meer mensen lid kunnen maken van onze coöperatie? Meld u dan aan voor de brainstormbijeenkomsten bij Els Holsappel via .

In de projecten die we als BrummenEnergie op dit moment onder handen hebben zit in potentie 7 tot 8 megawatt aan duurzame energie. Dat constateerde bestuurslid Jaap Ypma aan het einde van onze ALV op 31 januari. 'Wie had vier jaar geleden, toen we aan dit avontuur begonnen, kunnen denken dat we nu zover zouden zijn?' BrummenEnergie bestaat dit jaar vier jaar als energiecoöperatie en we hebben projecten onder handen die gemiddeld voor 2100 tot 2200 huishoudens duurzame stroom kunnen opwekken. Dat is een mooie prestatie!

De leden- en informatieavond van 12 maart in het ABK Huis te Hall was goed bezocht. De sfeer was van een grote betrokkenheid en enthousiasme en zes nieuwe leden hebben zich spontaan aangemeld. Hieronder de belangrijkste conclusies en besluiten uit deze bijeenkomst.

Op donderdag 12 maart aanstaande vindt de volgende themabijeenkomst / ledenvergadering plaats.

Centraal staat een gedachtewisseling over de ontwikkeling van zonne-energie op Solar Park Doonweg (een voormalige stortplaats) in Eerbeek.

BrummenEnergie wil dat onze gemeente in 2030 net zoveel energie opwekt als ze zelf verbruikt. Deze ambitie is ook opgenomen in de toekomstvisie Innoveren met oude waarden, die de gemeente Brummen samen met inwoners en ondernemers heeft opgesteld. Willem de Jager, voorzitter van BrummenEnergie, is samen met Arthur Senff (strategisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Brummen), geïnterviewd in een reeks van interviews over de uitvoering van de toekomstvisie.

"De coöperatie is niet van ons, maar van en voor iedereen in onze gemeente", zegt De Jager.

U kunt het hele interview lezen op de website van de gemeente.

BRUMMEN -  De subsidievoorwaarden voor woningisolatie zijn met ingang van 1 januari 2014 verruimd. Door deze aanpassing komen meerdere bewoners/huiseigenaren in aanmerking voor deze subsidievorm. 

Het jaartal waarin een woning is opgeleverd speelt nu geen rol meer in het verkrijgen van subsidie voor woningisolatie. Voorheen kwamen alleen woningen die voor 1 januari 1980 waren opgeleverd in aanmerking voor deze subsidie, nu kan ook voor jongere huizen subsidie worden aangevraagd. Wethouder Hennie Beelen vindt dit een eerlijke maatregel: "Zo kunnen nu alle bewoners - die tevens huiseigenaar zijn - de isolatie van hun dak, gevel, vloer of glas één derde van de kosten met een maximum  van €500 vergoed krijgen. En mensen die in aanmerking komen voor de burenbonusregeling (bij gezamenlijke aanvraag van tenminste 6 huizen) krijgen maximaal €750 vergoed.

(bron: Gemeente Brummen)