Op vrijdag 26 april is onze penningmeester Ko Kolk koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ko kreeg het bijbehorende lintje opgespeld door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. De huldiging vond plaats op Kasteel Engelenburg in Brummen. 

Een groot deel van de 40 deelnemers aan de Energietafel Buitengebied van 3 april wil als een collectief optrekken om zo bijvoorbeeld inkoopvoordelen behalen bij het verduurzamen van hun woning of agrarisch bedrijf. BrummenEnergie gaat dit proces begeleiden, samen met EMD Monumentenzorg uit Brummen en met Bilan BV, een bedrijf uit de Achterhoek dat agrarische en andere bedrijven begeleidt bij het nemen van (verplichte) duurzame maatregelen. 

Op 4 april hebben wethouder Eef van Ooijen van de gemeente Brummen en Jaap Ypma van BrummenEnergie hun handtekening gezet onder een ontwikkelovereenkomst voor Zonnepark Elzenbos. Hiermee stelt de gemeente gronden in de Elzenbos aan de N348 voor 25 jaar beschikbaar voor het exploiteren van een zonnepark. De aanleg van het solarpark komt zo een stuk dichterbij. BrummenEnergie is nu in afwachting van de benodigde SDE+ subsidie van het Rijk.

Er is op dit moment veel discussie over zonneakkers, zoals blijkt in dit artikel. De angst is dat zonneakkers goede grond onttrekken aan de landbouw, dat ze het landschap veranderen en negatieve effecten hebben op de natuur. BrummenEnergie heeft begrip voor die angsten en zorgen.

Oproep: pitch van vijf minuten aan onze jarige coöperatie

BrummenEnergie bestaat vijf jaar. Op woensdagavond 20 juni organiseren we een bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin we samen ons eerste lustrum vieren. We geven op deze avond vijf van onze leden of belangstellenden de mogelijkheid om een pitch te houden van vijf minuten over een concreet onderwerp rondom de energietransitie en/of duurzaamheid. Na deze vijf pitches gaan we met elkaar in gesprek over de stellingen die de vijf pitchers hebben ingebracht en trekken we conclusies per thema die voor onze coöperatie relevant zijn voor de komende vijf jaar.   

Er liggen kansen voor een collectieve aanpak bij het verduurzamen van monumentale woningen en agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente Brummen. Dat is de uitkomst van de druk bezochte Energietafel Buitengebied van woensdagavond 25 april. Twintig deelnemers gaven aan het einde van de avond aan mee te willen denken over mogelijkheden om samen aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning of agrarisch bedrijf. 

Het college van B&W van de gemeente Brummen heeft een principebesluit genomen waarin ze instemt met het plan van BrummenEnergie om een solarpark aan te leggen in de Elzenbos. Het gaat om een terrein van ca. 4 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het beoogde park direct tegen de provinciale weg aan komt te liggen. Het solarpark krijgt waarschijnlijk tussen de 7.500 en 8.000 zonnepanelen. Daarmee kunnen jaarlijks ca. 600 huishoudens in de gemeente Brummen van duurzame stroom worden voorzien.

Op woensdagavond 25 april organiseren de lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en de gemeente Brummen de Energietafel Buitengebied. Hoe ziet de energietransitie er in het buitengebied uit? Hoe verduurzaam je een monumentale boerderij? En kan asbestverwijdering hand in hand gaan met het verduurzamen van de energievoorziening op agrarische bedrijven en woonboerderijen? Liggen er kansen voor het duurzaam opwekken van energie in het buitengebied en welke zijn dan het meest kansrijk? Hoe ziet het Brummense platteland eruit na de energietransitie?  

Een solarpark op een terrein van 8,5 hectare grond in de Elzenbos in Brummen lijkt financieel haalbaar. Dat is de voorlopige conclusie van het verkennend onderzoek dat BrummenEnergie in opdracht van de gemeente Brummen heeft uitgevoerd.

Een glimmend nieuw hangslot en een grote berg zand in de stromende regen, meer is er nog niet te zien. Maar deze week wordt een begin gemaakt met het grondwerk op de stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek, voor een proefopstelling met zonnefolie!

Op zaterdag 11 juni organiseren we van voor de tweede keer een Groene Energiemarkt rond het Koetshuis van het gemeentehuis.

Op 4 april presenteerden de twaalf Nederlandse provincies in de Haagse Ridderzaal hun paradepaardjes op het gebied van duurzame energie.

De provincie Gelderland heeft gekozen voor ons project SPEER, het SolarParkEERbeek!

Op 29 april aanstaande organiseert de gemeente Brummen een Energieconferentie.

Uiteraard is het bestuur van BrummenEnergie vertegenwoordigd, maar alle inwoners van Brummen die in het thema geïnteresseerd zijn, zijn welkom (wel even aanmelden via de site van de gemeente!).

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans houdt een inleidende lezing over de kanteling naar duurzame energie. Daarna gaan de deelnemers met elkaar aan de slag om tot een actieplan te komen.

Lees er alles over op de website van de gemeente.

We wekken in Nederland steeds meer zonne-energie op. De hoeveelheid zonvermogen die particulieren en bedrijven produceren is binnen een jaar bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van Netbeheer. Begin april 2014 stond de teller op 651 megawatt.