Goed nieuws voor iedereen met zonnepanelen of die ze aan wil schaffen: de salderingsregeling is verlengd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Tot 1 januari 2023 biedt de salderingsregeling 100% belastingvoordeel op zonne-energie die aan het net wordt teruggeleverd. Daarna wordt dat voordeel steeds iets minder, tot 0% in 2031.

IJsselwind is sinds eind 2017 partner in het Europese Interreg programma ECCO. Namens het bestuur van IJsselwind was onze voorzitter Jan Emmerzaal aanwezig bij de kick-off meeting van Ecco begin maart in Killarney, Ierland. ECCO staat voor: Energy Community Co-Operatives en wil lokale energiecoöperaties versterken met internationale kennis en ervaring.

Op woensdagavond 21 juni vindt in de hal van het gemeentehuis de eerste Energietafel Brummen plaats, een gesprekstafel over duurzame energie binnen de gemeente Brummen. Het thema van deze tafel is energieneutraal wonen.

De Algemene Ledenvergadering van BrummenEnergie heeft donderdagavond 11 mei met algehele stemmen ingestemd om de voorbereiding op de volgende fase van het project IJsselwind in te gaan.

Zoals al eerder aangekondigd, organiseren we op zaterdag 11 juni van 10.00 tot 14.00 uur in het Koetshuis van het gemeentehuis in Brummen voor de tweede keer een Groene Energiemarkt. U heeft dit intussen al "in de media" kunnen lezen! Iedereen die interesse heeft in duurzame energie of energiebesparing is van harte welkom om de Groene Energiemarkt te bezoeken. Aanbieders van duurzame energievoorzieningen uit de gemeente Brummen of omgeving kunnen zich als exposant aanmelden bij BrummenEnergie.

IJsselwind heeft tot nu toe drie locaties gevonden waar in totaal drie windmolens mogelijk lijken. Het betreft één locatie op De Mars en twee ten noorden van het Twentekanaal. De gronden zijn in bezit van de provincie, de gemeente en het waterschap. Andere potentiële locaties vallen af omdat er te weinig ruimte is, bijvoorbeeld omdat er gasleidingen lopen, of omdat de grondeigenaar het niet ziet zitten.

In het Brummens Weekblad van afgelopen vrijdag 27 mei stond een uitgebreid interview met onze voorzitter, Jan Emmerzaal.

Het hele interview is hier te lezen.

Hoewel de zon vandaag niet scheen, is met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen BrummenEnergie en vijf leveranciers en installateurs van zonnepanelen in de gemeente Brummen BrummenseZon van start gegaan. BrummenseZon wil samen met BrummenEnergie de energiewinning in de gemeente Brummen verduurzamen door leden van BrummenEnergie met een exclusieve korting een totaalpakket voor zonnepanelen te leveren.

We schreven het al eerder: het waait in Nederland en wind levert prachtige schone energie op, maar windturbines zorgen ook voor controverse.
Voordat BrummenEnergie een standpunt inneemt, willen we weten hoe het ècht zit. Wat zijn de feiten, wat zijn de fabels?
Om daar achter te komen, wordt op het ogenblik de werkgroep Frisse Wind gestart. Met medewerking van de regio Stedendriehoek en de Provincie. Er zullen deskundigen uitgenodigd worden om uitleg te geven.
Wilt u meeleren, meedenken, meedoen?
U kunt zich nog opgeven tot 2 juni: zie de uitnodiging tot deelname.

De ontwerp-structuurvisie van de Provincie Gelderland vindt u hier.

Op zaterdag 14 juni aanstaande organiseert BrummenEnergie een Groene Energiemarkt in het Koetshuis naast het gemeentehuis.

Beneden is er informatie over ons aanbod van zonnepanelen, samen met een aantal lokale installateurs. Boven vindt u informatie over allerlei aspecten van duurzame energie en energiebesparing.

Zet 't in uw agenda: zaterdag 14 juni, van 10-15 uur.

Bent u ondernemer op het gebied van duurzame energie of energiebesparing en wilt u zich ook presenteren? Er zijn nog plaatsen vrij, bel bestuurslid Guus Köster op 0628-222054.