Inwoners van de gemeente Brummen kunnen nu investeren in Zonnepark Eerbeek. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken aan de Doonweg. Het rendement bedraagt 4,5% per jaar.  

Op 28 juni werd het langverwachte Klimaatakkoord dan eindelijk gepresenteerd. Onder het motto ‘haalbaar en betaalbaar’ werd door het kabinet een omvangrijk pakket van maatregelen opgesomd, gericht op halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 voor de sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit. Een aantal maatregelen zijn voor ons als BrummenEnergie interessant, waaronder het aardgasvrij maken van woonwijken onder regie van gemeenten, het verduurzamen van woonwijken en een voorlichtingsprogramma voor eenvoudige energiebesparende maatregelen. 

Hoe wordt de winst van de drie beoogde windturbines van het Waterschap Rijn & IJssel en IJsselwind gedeeld met de omgeving? Over die vraag zijn alle betrokken partijen het op hoofdlijnen eens geworden. Direct omwonenden krijgen een individuele financiële vergoeding. Daarnaast ontvangen de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven jaarlijks een bijdrage vanuit het windpark. Dat is het resultaat van gesprekken met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad die speciaal voor dit windplan zijn opgericht.

Stevig mandaat leden coöperaties voor starten planologische fase IJsselwind

Op woensdag 6 juli 2016 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in Plein 5 in Brummen organiseren wij een Algemene Ledenvergadering, waarbij het accent ligt op het elkaar bijpraten over de projecten van BrummenEnergie. En dat is heel wat, we zitten duidelijk in een stroomversnelling. Aan de orde zijn de start van de proef aan de Doonweg, Zon op Scholen, Zon op publieke daken, de samenwerking met de gemeente en natuurlijk ook IJsselwind.

Ook als u geen lid bent van BrummenEnergie, bent u van harte welkom om deze avond bij te wonen. Er staan twee korte punten op de agenda die ter besluitvorming voor liggen. Als u geen lid bent, mag u bij deze agendapunten niet meestemmen. Laat dat vooral geen belemmering zijn om deze avond bij te wonen en helemaal bijgepraat te worden over alles rondom de transitie naar lokaal geproduceerde duurzame energie in de gemeente Brummen!

Agenda Ledenvergadering 6 juli 2016

In de zomer van 2015 zijn nieuwe afspraken met Eneco gemaakt, over de korting op groene stroom voor leden van BrummenEnergie.

Het oude systeem bleek in de praktijk niet soepel te werken. Nu is afgesproken dat de korting voortaan gegeven wordt in de vorm van betaling van de contributie, rechtstreeks aan de coöperatie.

Bestaande leden die stroom afnemen van Eneco hoeven niets te doen, het nieuwe systeem gaat automatisch in werking.

Lees hier verder hoe het werkt.

BrummenEnergie gaat samenwerken met Eneco

BrummenEnergie (toen nog onder de naam EBEM) en energiebedrijf Eneco werken vanaf 8 juli 2013 intensief samen. Voor de leden van BrummenEnergie betekent het dat ze kunnen overstappen op duurzame energie van Eneco.