Wie regelmatig in de buurt van de Doonweg komt, heeft vast al gezien dat de voorbereidingen voor het bouwen van Zonnepark Eerbeek gestart zijn. Alle benodigde vergunningen en toestemmingen van de betrokken overheden zijn verleend. Afgelopen winter zijn de bomen gesnoeid. Vanaf eind september is er gestart met het aanbrengen van een steunlaag die onder de panelen komt. Deze steunlaag dicht tegelijkertijd de voormalige stortplaats conform de wettelijke eisen af. 

De gemeenteraad van Zutphen stemde op maandagavond 23 september in met het bestemmingsplan voor de realisatie van drie windmolens nabij het Twentekanaal in Zutphen door IJsselwind en het waterschap Rijn & IJssel. Met dit besluit is de realisatie van de drie windmolens een grote stap dichterbij gekomen. 

BrummenEnergie organiseert samen met Stichting IJsselhoeven op vrijdagavond 4 oktober de theatervoorstelling Kring Lopen op het erf van Natuurboerderij De Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall. Kaarten voor deze interactieve voorstelling over de energietransitie kosten 10 euro per stuk, inclusief een kop koffie of thee bij ontvangst om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is verplicht

Samen met de energiecoöperaties uit Lochem, Zutphen en Voorst ontwikkelen wij het coöperatieve windproject IJsselwind. Het project beoogd drie windmolens langs het Twentekanaal aan de noordkant van Zutphen. Twee van de molens zijn van de vier coöperaties, één molen is van Waterschap Rijn en IJssel met wie we intensief samenwerken.

BrummenEnergie is benaderd door de initiatiefnemers van het project Zonnepark Oude Zutphenseweg in Hall om te kijken of we tot samenwerking konden komen. Er hebben een aantal constructieve gesprekken plaatsgevonden. Toch heeft BrummenEnergie de initiatiefnemers eind augustus laten weten niet verder te gaan met de verkenning naar een mogelijke samenwerking met de familie Jurrius binnen het project Zonnepark Oude Zutphenseweg in Hall.

Uitkomsten Energietafel Mobiliteit

Elektrisch rijden heeft de toekomst. En dat heeft gevolgen voor de infrastructuur in onze dorpen en wijken. Dat werd duidelijk tijdens de tweede Energietafel Brummen op woensdagavond 20 september die als thema duurzame mobiliteit had. Zo moeten er bijvoorbeeld meer publieke laadpalen en openbare parkeerplaatsen in de wijken komen. Een andere uitkomst uit deze energietafel is dat er in de gemeente Brummen kansen liggen voor schoner goederenvervoer in onze gemeente, niet alleen door het nieuw te bouwen logistieke centrum in Eerbeek, maar bijvoorbeeld ook door de inzet van vrachtfietsen. Bovendien ligt er een taak voor de overheid om in het eigen inkoop-en aanbestedingsbeleid te sturen op duurzame mobiliteit.  

Op dinsdag 3 oktober (om half acht) is er een Algemene Ledenvergadering in Plein 5 in Brummen. Belangstellenden zijn welkom. Het belangrijkste agendapunt is de evaluatie van de proef met zonnefolie op de voormalige stortplaats aan de Doonweg. Er worden een aantal opties voorgelegd als mogelijk vervolg op de proef, ieder met hun eigen voor- en nadelen. Daarnaast wordt er uiteraard informatie verstrekt over de andere lopende projecten. De agenda voor deze vergadering kun je inzien/downloaden:

Agenda ALV 3 oktober 2017

Op woensdagavond 20 september kan iedereen die geïnteresseerd is in mobiliteit en elektrisch rijden aanschuiven bij de Energietafel Brummen. Tijdens deze bijeenkomst staat de overgang van rijden op fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden centraal. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de voor-en nadelen van elektrisch rijden? 

De Energietafel Brummen van woensdagavond 20 september heeft duurzame mobiliteit als thema. Waar staan we als gemeente Brummen als het gaat om duurzame mobiliteit? En wat zijn de grote onderliggende trends? Waar gaat het naartoe? Wat zijn de mogelijkheden en voordelen van elektrisch rijden? Hoe staat het met het verduurzamen van het vrachtverkeer? En wat betekent dit alles voor de infrastructuur van de toekomst in onze mooie gemeente? Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze tweede Energietafel Brummen. 

Voor de zomer hebben de gemeenteraden van Zutphen en Lochem besloten om een draagvlakonderzoek rondom de plannen van IJsselwind uit te laten voeren en te financieren. Ook Brummen financiert mee. De gemeenteraad van Voorst heeft besloten voorlopig niet bij te dragen aan de ontwikkelkosten van IJsselwind.

Op vrijdagmiddag 30 september om 17.30 uur organiseert BrummenEnergie speciaal voor haar leden een excursie naar de proefopstelling met de zonnefolie op de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek.
U kunt dan met eigen ogen zien hoe de zonnefolie eruit ziet en projectleider Guus Köster praat u helemaal bij over de doestellingen en de technische aspecten van de proef. De excursie duurt naar verwachting 30 tot 45 minuten.