We schreven het al eerder: het waait in Nederland en wind levert prachtige schone energie op, maar windturbines zorgen ook voor controverse.
Voordat BrummenEnergie een standpunt inneemt, willen we weten hoe het ècht zit. Wat zijn de feiten, wat zijn de fabels?
Om daar achter te komen, wordt op het ogenblik de werkgroep Frisse Wind gestart. Met medewerking van de regio Stedendriehoek en de Provincie. Er zullen deskundigen uitgenodigd worden om uitleg te geven.
Wilt u meeleren, meedenken, meedoen?
U kunt zich nog opgeven tot 2 juni: zie de uitnodiging tot deelname.

De ontwerp-structuurvisie van de Provincie Gelderland vindt u hier.