Het bestuur heeft besloten de thema avond “Met Frisse Wind”, die gepland was voor 25 november, ca. twee weken uit te stellen.

 

Gisteren heeft het bestuur met een kleine vertraging het eerste exemplaar van het adviesrapport Windenergie in Brummen in ontvangst genomen. De werkgroep heeft daar bijna een half jaar hard aan gewerkt. Zij hebben ook de overwegingen, achtergronden, gevoeligheden en oplossingsrichtingen grondig toegelicht. De werkgroep en medebestuurslid Jaap Ypma verdienen veel lof voor een degelijk en professioneel stuk werk.

Al gauw werd duidelijk dat je 60 pagina’s met veel informatie niet zomaar even in je opneemt. Het moet ook bij het bestuur even bezinken. Daarna moet het bestuur van BrummenEnergie nog haar positie bepalen, keuzes maken uit het gebodene en met diverse instanties overleggen, om goed voorbereid te zijn voor de thema avond “Met Frisse Wind”. Dan is 25 november net iets te kort dag en doen wij geen recht aan het half jaar werk, dat de werkgroep hierin heeft geïnvesteerd. Dus is de pijnlijke keuze gemaakt om deze thema avond met ca. twee weken te verplaatsen.

Nieuwe datum en locatie: In beginsel nog steeds het ABK Huis in Hall, maar dan op 9 december om 20.00 uur (onder voorbehoud van beschikbaarheid van het ABK Huis).